Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 366E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İç Mimarlık Projesi III
İngilizce Interior Arch.Desgn Studio III
Dersin Kodu
ICM 366E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gözde Gökdemir
Ebru Ersöz
Dersin Amaçları Bu dersin amacı;
1. İç mekan tasarımına yönelik kavramlar geliştirmek
2. İç mekan tasarım problemini mantıksal ve sezgisel sorgulamalar yoluyla irdeleyerek çözüm
üretmek ve geliştirmek
3. İç mimari çevrede imaj ve kimlik konularını tasarım girdisi olarak tartışmak
4. Hizmet odaklı, büyük ölçekli ve karma işlevli özel/kamusal iç mekanlar tasarlamak
Dersin Tanımı İç mimari tasarıma veri oluşturan planlama–programlama kararları; işlev, biçim ve teknoloji kavramlarının iç mimari tasarımla ilişkilerinin farklı ölçeklerde sorgulanması; ihtiyaçların analizi ve değerlendirilmesi; iç mekan deneyimini oluşturan bileşenlerin/unsurların bütünsel olarak ele alınması; iç mimari çevre tasarımına ilişkin kavramsal araştırma, biçimsel ifade ve uygulama çalışmaları; müze, otel, okul, klinik, ofis vb. hizmet odaklı, büyük ölçekli ve karma işlevli iç mekanların tasarımı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanırlar:
I. Tasarım sürecinde kavramsallaştırma, araştırma ve örneklerden yararlanma becerisi.
II. Eleştirel düşünme ve ifade becerisi.
III. Biçimsel kompozisyon bilgi ve becerisi.
IV. Grafik anlatım ve modelleme bilgi ve becerisi.
V. Disiplinlerarası tasarım becerisi.
VI. Tasarım probleminin çözümünde uygun seçenekleri üretme, kimlik ve üslup belirleme, senaryo
oluşturma, kavram geliştirme, kurumsal kimlik ve marka kimligini mekan tasarımıyla
ilişkilendirme, mekân planlama bilgi ve becerisi
VII. Tasarım sürecinde insan-iç mekan etkileşimi bağlamında ihtiyaçlara ilişkin bilgilenme ve tasarıma
aktarma becerisi
VIII. Tasarım sürecinin farklı aşamalarında bina sistemleri hakkında bilgilenme ve tasarıma aktarma
becerisi
IX. Hizmet odaklı, büyük ölçekli ve karma işlevli özel/kamusal içmekanlarda mobilya, sabit
donatılar, ekipmanlar ve bitiriş malzemeleri, renk ve ışık konusunda bilgilenme ve tasarıma aktarma beceri ve yetkinliği
Önkoşullar ICM 349 MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023