Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 457 - Sosyal Politika ve Planlama
 

SBP 457 - Sosyal Politika ve Planlama

Dersin Amaçları

1.Planlama süreci kapsamında bir sosyal politika aracı olarak sosyal planlamanın öneminin kavranması
2.Sosyal alanda ortaya çıkan kentleşme, konut, insan gücü, sağlık ve eğitim gibi alanlarda oluşan sorunlara sistematik ve akılcı çözümler üreterek dengeli kalkınma konusunda yaklaşımlar geliştirilmesi

Dersin Tanımı

Planlama süreci kapsamında sosyal politikanın öneminin kavranması ve toplumsal alanda ortaya çıkan kentsel sorunlara ilişkin dünya ve Türkiye ölçeğinde üretilen politika ve uygulamalarının incelenmesi hedeflenmektedir. Ders kapsamında sosyal politikanın temel öğeleri ve genel çerçevesi incelenecek olup; sosyal devlet ve sosyal politikalar; küreselleşme süreci, neo- liberal politikalar ve bunların kent üzerindeki etkileri; yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal dışlanma; sosyal planlama; dünya’da ve AB ülkelerinde kentsel ölçekte sosyal problemler, sosyal politika ve uygulamaları; uluslar arası kuruluşların deneyimleri ve politikaları ile Türkiye’nin sosyal politika ve sosyal planlama deneyiminin incelenmesi hedeflenmektedir.

Koordinatörleri
Gülden Erkut
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024