Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / ICM 333E - Tasarım Kültürü
 

ICM 333E - Tasarım Kültürü

Dersin Amaçları

1. Tasarım sorunlarının disiplinler arası bilgi akışı çerçevesinde anlatılması.
2. Maddi kültür ve onun iç mekan tasarımına yansımaları çerçevesinde entellektüel bakış ve eleştirel
yaklaşımın geliştirilmesi.
3. Nesen ve mekanların, farklı kültürel ve coğrafi mecralardaki çeşitli karşılıklarının, süreklilik ve
süreksizliklerinin, eş zamanlı ve ard zamanlı olarak değerlendirilmesi
4. Tasarım kültürü üzerine düşünebilmek için genel bir bilgi birikiminin oluşturulması

Dersin Tanımı

Değişen kültürel değerlerin ve sosyal yapıların yeni yaşam biçimlerini belirlemesi ve bunun tasarım düşüncesi, süreci ve ürünü üzerindeki etkileri; farklı dönemlerin ruhunu yansıtan tasarım kültürü: oluşum, gelişim ve değişim süreçleri: aynı yahut ardıl dönemde farklı sosyo-politik ortamlarda ortaya çıkan tasarım düşüncesi ve ürünlerinin süreklilikler ve süreksizlikler bağlamında irdelenmesi (süreklilikleri ve/ya süreksizlikleri); nesne ve mekanların farklı kültür ve coğrafyalardaki tercümeleri; temsil kavramı ve sosyo- politik etkileri: tasarımcı, sanat ve sanat okulları, sergiler vb. kritik dönüm noktalarının irdelenmesi; güncel paradigmalarının, tasarım kültüründeki yansımaları

Koordinatörleri
Emine Görgül
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022