Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 425E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Günümüzde Mimarlık
İngilizce Architecture Today
Dersin Kodu
MIM 425E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mehmet Emin Şalgamcıoğlu
Dersin Amaçları 1. Mimarlık disiplinini bir düşünsel ortam olarak ele almak ve tartışmak. 2. Modern ve postmodern yaklaşımları mimarlık disiplinindeki uygulama ve söyleme yansımalarıyla irdelemek. 3. Global ölçekteki meselelerin mimarlık alanı ve nesnesi üzerindeki etkileri ile tartışmak. 4. Mimarlığı farklı coğrafyalardaki çağdaşları ile farkları/benzerlikleri üzerinden tartışmaya açmak.
Dersin Tanımı Dersin amacı güncel mimarlığın durumunu son on yıldaki tasarım temelli dergiler, son zamanlarda ele alınan tasarım yarışmaları, geleneksel ve alternatif/yenilikçi kurumlar, önde gelen mimari yapılar ve mimarlar üzerinden anlamak, aynı zamanda da araştırma yaparak, analiz etmektir. Son on yılın çalışılması dersi mimari eleştiri ve mimarlık tarihi gibi ayrı görünen çalışma alanlarının yarattığı tartışmanın sınırında konumlandırmakta, esas olarak mimari tasarımın kuramı ve mimarlık pratiğinin ürünleri ile ilişkili olarak konuların irdelenmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda, mimarları / tasarım ile ilişkili profesyonelleri / ofisleri / bireysel durumları; yayınları; yarışmaları; Dünya?daki güncel durumun mimarlık üzerindeki etkilerini politika, ekonomi, malzeme, teknoloji, hukuki durumlar, çeşitli mimari temsiller ve media, vb. ile de araştırmak dersin konusudur. Dersin konumlandığı alanlar : Mimarlıkta düşünce ortamına genel bakış; Mimar ve profesyonel çevresi; Sosyal Teori ile ilişkili olarak Modernizm ve Postmodernizm; Mimarlık Kuramı ile ilişkili olarak Modernizm ve Postmodernizm; Çağdaş Paradigmalar/Yaklaşımlar ve Mimarlık Disiplininde Yansımaları; Sürdürülebilirlik, Ekoloji, Sosyal Mimarlık, Medya ve Mimarlık, Mimarlıkta Yeni Teknolojiler, Mimarlıkta Temsil ve Kimlik Sorunları; Farklı Coğrafyalarda Mimarlık: Kuzey ve Güney Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu, Avrupa, Afrika, Asya, Okyanusya?da güncel Mimarlık Uygulamaları; Mimarlık Yarışmaları ve çeşitli disiplinler üzerindeki etkileri; Günümüzde Türkiyede Mimarlık açılımları olarak sayılabilir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler: 1 - Modernizm ve postmodernizmin sosyal ve mimarlık kuramı bağlamlarındaki açılımları ile ilgili bilgi edinirler. 2 - Mimarlığın düşünsel boyutu ile ilgili farkındalık kazanırlar. 3 - Güncel global ve yerel durum ve gelişmelerin mimarlık alanındaki yansımaları hakkında bilgi edinirler. 4 - Mimarlığını farklı kültürler bağlamında global çağdaşları ile karşılaştırmalı tartışma ve eleştirme yetisi kazanırlar.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Öğrencilerin pratik yapmak ve ödevlerini hazırlamak için bilgisayar ve yazılım uygulamalarını kullanmaları gerekecektir.
Diğer
Ders Kitabı Muir, H. (2004). 'The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture'. Phaidon.
The Invisible in Architecture, O.Bouman, R.Van Toorn(eds.), London: Academy Editions, 1994
Diğer Referanslar Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture, C.Jencks, K.Kropf (ed), Wiley-Academy, 2007
Experimental Architecture in Los Angeles F.Gehry, A.Betsky, L.Whiteson, J. Chase,New York: Rizolli, 1991
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023