Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 113E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Temel Tasarım ve Görsel Sanatlar
İngilizce Basic Design & Visual Arts
Dersin Kodu
TES 113E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 - 4 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Başak Demireş Özkul
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere yaratıcılık, tasarım ilkeleri, tasarım elemanları üzerine kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilendirme sürecini vermek
2. Öğrencinin düşünseli görsele çevirme sürecini, sistematiğini anlaması ve kazanması
Dersin Tanımı Ders tasarım elemanları (nokta, çizgi, düzlem, hacim, doku, renk, ışık, biçim), tasarım ilkeleri (tekrar, ritm, oran, ölçek, denge, uyum, karşıtlık, zıtların birlikteliği, devamlılık, egemenlik), görsel algı (algı psikolojisi, geştalt ilkeleri - yakınlık, benzerlik, şekil-zemin vb, görsel yanılsama), mekan kavramı (iki ve üç boyutlu çalışmalarda mekan kurgusu, şehirsel mekan geometrisi. Doğal ve yapay çevrenin analizi - ayrıştırma, bozma, soyutlama ve tekrar yorumlama), desen bilgisi (nokta, çizgi, aksanlı çizgi, değer, kontur çizimi, hareket çizimi), renk bilgisi ve renklerin psikolojik etkilerini içerir
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Kendilerine özgü görsel ve düşünsel olarak adlandırılabilecek bir anlatım
olgunluğuna sahip olur.
2. Yapacakları her türlü ürün tasarımında görsel anlatım duyarlılığına, rahatlığına ve
özellikle kendine özgü bir tekniğe sahip olur.
3. Yaratıcı ve eleştirel düşünce yetilerini geliştirir.
4. Tasarladıklarını iki ve üç boyutlu bir şekilde anlatabilme yetisini geliştirir.
5. Yer aldıkları grup çalışmaları kapsamında ortak çalışma yetisini geliştirir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023