Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 211E - Proje III
 

TES 211E - Proje III

Dersin Amaçları

Öğrencilerin tasarım pratiklerini, araştırma, analiz, soyutlama, kavramsallaştırma, yorumlama, planlama, sistemleştirme, kompozisyon, deney, yapım, üretim süreçlerini uygulayarak geliştirmelerini amaçlar.

Dersin Tanımı

Tasarımı insan-doğa-kültür ilişkileri ve çevre bağlamıyla değerlendirir. Konuların arasında çağdaş sanat ve tasarım kuramları ve kavramları; felsefi, etik, estetik, hukuki ve sosyal bağlamda planlama ve tasarım; tasarım ve planlamada temsil; sosyal ve kentsel dinamikler bağlamında kentsel mekân deneyimi; mekânsal deneyim ve bedensel duyum; biçim-işlev bağlamında kullanıcı deneyimi; ölçek; yapı, yapım, malzeme ilişkileri; katılımcı tasarım/planlama; sürdürebilirlik; evrensel tasarım; mekan/ürün kimliği; ergonomi ve antropometri bulunmaktadır. Öğrenciler kütle, hareket, doku, renk ve ışık konularında deneysel çalışmalar gerçekleştirir. Tasarımlarını strüktür, anlam, işlev, kimlik çerçevesinde algılama, değerlendirme ve ifade edebilme becerilerini geliştirirler.

Koordinatörleri
Melih Bozkurt
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023