Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 211E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje III
İngilizce Project III
Dersin Kodu
TES 211E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Melih Bozkurt
Dersin Amaçları Öğrencilerin tasarım pratiklerini, araştırma, analiz, soyutlama, kavramsallaştırma, yorumlama, planlama, sistemleştirme, kompozisyon, deney, yapım, üretim süreçlerini uygulayarak geliştirmelerini amaçlar.
Dersin Tanımı Tasarımı insan-doğa-kültür ilişkileri ve çevre bağlamıyla değerlendirir. Konuların arasında çağdaş sanat ve tasarım kuramları ve kavramları; felsefi, etik, estetik, hukuki ve sosyal bağlamda planlama ve tasarım; tasarım ve planlamada temsil; sosyal ve kentsel dinamikler bağlamında kentsel mekân deneyimi; mekânsal deneyim ve bedensel duyum; biçim-işlev bağlamında kullanıcı deneyimi; ölçek; yapı, yapım, malzeme ilişkileri; katılımcı tasarım/planlama; sürdürebilirlik; evrensel tasarım; mekan/ürün kimliği; ergonomi ve antropometri bulunmaktadır. Öğrenciler kütle, hareket, doku, renk ve ışık konularında deneysel çalışmalar gerçekleştirir. Tasarımlarını strüktür, anlam, işlev, kimlik çerçevesinde algılama, değerlendirme ve ifade edebilme becerilerini geliştirirler.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023