Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 439 - Metropoliten Planlama
 

SBP 439 - Metropoliten Planlama

Dersin Amaçları

1.Metropoliten alan, metropoliten kent ve ilgili diğer kavramları açıklamak
2.Dünya kentlerinin metropoliten gelişim süreçleri arasında ki sosyal-fiziksel farklılık nedenlerini açıklamak
3.Türkiye'de kentlerin metropoliten gelişim sürecini anlamak, yerel ve küresel etkileri tartışmak
4.Metropoliten planlama süreç, strateji, yaklaşım ve yöntemleri açıklamak
5.Metropoliten planlama uygulama sorunlarını tartışmak

Dersin Tanımı

Tarım, Sanayi ve Bilişim Devrimlerinin kent strüktürü üzerinde etkileri.
Metropoliten alan ve metropoliten kente yönelik kavramsal değerlendirmeler.
Dünya'da farklı sosyal ve fiziksel karakteristiklere sahip metropolitenleşme
süreçleri arkasındaki etkilerin irdelenmesi. Türkiye ve İstanbul metropoliten
gelişim sürecinin özellikleri. Bilişim teknolojilerinin metropoliten alan arazi
kullanım dokusunda mevcut ve olası etkileri. Metropoliten planlama süreci,
stratejileri, yaklaşımları, modelleri, metodolojisi. Metropoliten planlamada
sürdürülebilirlik.

Koordinatörleri
Mehmet Ocakçı
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021