Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 439 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metropoliten Planlama
İngilizce Metropolitan Planning
Dersin Kodu
SBP 439 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ocakçı
Dersin Amaçları 1.Metropoliten alan, metropoliten kent ve ilgili diğer kavramları açıklamak
2.Dünya kentlerinin metropoliten gelişim süreçleri arasında ki sosyal-fiziksel farklılık nedenlerini açıklamak
3.Türkiye'de kentlerin metropoliten gelişim sürecini anlamak, yerel ve küresel etkileri tartışmak
4.Metropoliten planlama süreç, strateji, yaklaşım ve yöntemleri açıklamak
5.Metropoliten planlama uygulama sorunlarını tartışmak
Dersin Tanımı Tarım, Sanayi ve Bilişim Devrimlerinin kent strüktürü üzerinde etkileri.
Metropoliten alan ve metropoliten kente yönelik kavramsal değerlendirmeler.
Dünya'da farklı sosyal ve fiziksel karakteristiklere sahip metropolitenleşme
süreçleri arkasındaki etkilerin irdelenmesi. Türkiye ve İstanbul metropoliten
gelişim sürecinin özellikleri. Bilişim teknolojilerinin metropoliten alan arazi
kullanım dokusunda mevcut ve olası etkileri. Metropoliten planlama süreci,
stratejileri, yaklaşımları, modelleri, metodolojisi. Metropoliten planlamada
sürdürülebilirlik.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020