Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje V (KENTSEL GELİŞİM PLANLAMASI)
İngilizce Project V (URBAN DEVELOPMENT PLANNING)
Dersin Kodu
SBP 311 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
8 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Amaçları Stratejik mekansal planlama yaklaşımı çerçevesinde, kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-ekonomik ve ekolojik boyutları alan kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını oluşturmaktadır.
Dersin Tanımı Şehirsel değişim ve gelişme dinamiklerinin bölgesel kapsamda ele alınması; bölgesel ve kentsel ölçekteki sosyo-ekonomik, doğal ve yapılaşmış çevre verilerinin toplanması, verilerin analizi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, verilerin sentezi, senaryo alternatiflerinin geliştirilmesi, kentsel değişimi ve gelişimi yönlendirecek ilke, strateji ve politikaların belirlenmesi, yasal, yönetimsel ve kurumsal çerçevenin irdelenmesi, kentsel gelişim planının seçenekli olarak hazırlanması.
Dersin Çıktıları 1. Yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, sınırlandırıcılarını kavrama ve geleceğe yönelik mekânsal boyuta etkilerini değerlendirme
2. Alternatif gelişme seçenekleri üzerinde senaryo ile değerlendirme yaparak plan hedeflerine uygun mekansal ve sosyo-ekonomik stratejiler geliştirme
3. Planlama sürecinde farklı aktörlerin rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemler ile ilişkilendirme
4. Mekânsal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemlerin planlama sürecindeki izleme/başarı kriterlerini ortaya koyma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı, www.kentges.gov.tr/KentlesmeSurasi/SuraCalismalari.aspx
Carmona, M., Burgess, R., 2001. Strategic Planning and Urban Projects,Delft University Press, Delft. (Kütüphane harici kaynak)
Davoudi, S., Strange, I., 2008. Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, RTPI Library Series.
Ersoy, M., 2012. Kentsel Planlama Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara.
Healey, P., 2006. Relational Complexity and the imaginative power of strategic spatial planning, European Planning Studies, Vol 14 (4), pp 525–246.
Healey, P., 1997. Making Strategic Spatial Plans, Routledge. (Kütüphane harici kaynak)
Healey, P., 2003. Readings in planning theory, Blackwell Malden, MA. (Kütüphane harici kaynak)
Healey, P., 2007. Urban Complexity and Spatial Strategies, Routledge, Oxon. (Kütüphane harici kaynak)
Kentleşme Şurası Raporu, www.kentges.gov.tr/_dosyalar/sura_raporlari/kitap1.pdf
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, http://www.oka.org.tr/
Londra Stratejik Planı, www.london.gov.uk/who-runs-london/greater-london-authority/strategic-plan
Shearer, A.W. et al, 2009. Land Use Scenarios: Environmental Consequences of Development, CRC Press, Boca Raton.
Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Açıklama Raporu T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Üst Ölçek Mekansal Strateji Planlaması Hazırlama, Uygulama ve İzleme Süreci, Yöntem ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi
T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2013), “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023”, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ağustos 2013
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020