Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 484 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uygulama Projesi
İngilizce Construction Project
Dersin Kodu
MIM 484 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gül Koçlar Oral
Dersin Amaçları 1. Kullanıcı gereksinimleri ve çevresel etmenlere bağlı olarak bina alt sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve bunlar arasındaki entegrasyonun sağlanmasında, yapı ve yapımla ilgili faktörleri, ilgili mevzuatı (yönetmelik, standard vb) ve estetik ölçütleri bütünleşik olarak göz önünde bulunduran, uygulamaya yönelik, mimari çözümler geliştirme becerisinin kazandırılması.
2. Kapsamlı bir tasarım bağlamında yapı elemanları ve detaylarını oluşturma ve diğer sistemlerle bütünleme becerisinin kazandırılması.
3. Kapsamlı bir tasarım bağlamında uygun malzeme seçimi ve taşıyıcı sistem düzenleme becerisinin kazandırılması.
4. Kapsamlı bir tasarım bağlamında, enerji etkinlik ve sürdürülebilirlik ölçütleri dikkate alınarak çevre kontrolü ile ilgili pasif ve aktif kontrol sistemlerini seçme, geliştirme ve diğer sistemlerle bütünleme becerisinin kazandırılması.
5. Kapsamlı bir tasarım bağlamında, her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası proje düzenleme esaslarına uygun yapma ve ilgili diğer dökümanları (şartname vb) hazırlama becerisinin kazandırılması.
Dersin Tanımı Kapsamlı bir bina tasarımı bağlamında malzeme seçimi ile “yapı” tipi, yapım tekniği ve çevre kontrolü sistemleri seçimi veya tasarımının yapılması ve taşıyıcı sistemin düzenlenmesi. Tasarımın tüm aşamalarının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesi) geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği, yangından korunma yönetmeliği v.b.) göre oluşturulması.
Tasarımda bina alt sistemlerinin (yapı elemanları, taşıyıcı, servis) diğer bina bileşenleri ile bütünleştirilmesi ve koordinasyonu. Her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası proje düzenleme esaslarına uygun olarak yapılması.
Dersin Çıktıları 1. İlgili örneklerde (bina, bina alt sistemi, mimari detay) var olan temel ilkeleri inceleme, kavrama ve bu ilkeleri tasarıma uyarlayabilme.
2. Tasarım düşüncesi, araştırma ve teknik dokümantasyon becerilerini kullanarak, ulaşılabilirlik, sürdürülebilirlik ve can güvenliği ölçütlerini göz önünde bulundurarak çevre kontrolü (pasif ve aktif) sistemlerinin ve taşıyıcı sistemlerin entegrasyonu ile kapsamlı bir mimari projede tüm ölçekleri kapsayacak şekilde tasarım kararları verebilme becerisi.
3. Yapı ve yapım ile ilgili ölçütleri, yapı fiziksel performans gereksinimlerini, dayanım, enerji etkinlik ve estetik ölçütleri dış bina kabuğu sistemini ve bina içi sistemleri oluşturan yapı elemanları ve ilgili bir araya gelişlerin tasarımında kullanabilme becerisi.
4. Yapı malzemelerini, ürünleri ve bileşenleri; iç yapısal özellikleri, çevresel etki ve yeniden kullanım özelliklerini göz önünde bulundurarak seçme becerisi.
5. Geçerli mevzuatı (İmar Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Enerji Performansı Yönetmeliği, Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Yangından Korunma Yönetmeliği, Ulaşılabilirlik Kılavuzu v.b.) tasarım ile bütünleme becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024