Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 4902 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Diploma Projesi
İngilizce Diploma Project
Dersin Kodu
MIM 4902 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
5 1 8 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yüksel Demir
Dersin Amaçları 1. Başta mimari tasarım alanı olmak üzere mimarlık eğitim ve öğretim bütününü oluşturan tüm alt-disiplin alanlarında gerekli bilgi ve birikime sahip olunduğunun, istenen mesleki olgunluk düzeyine ulaşıldığının “bireysel olarak hazırlanan kapsamlı bir mimari proje” ile ortaya konması
2. Tasarım deneyimi ve mimarlık bilgisi birikiminin artırılması.
3. Açık jüriler yoluyla bu üretimin mimarlık akademisi ve kamuoyuyla paylaşılması.
Dersin Tanımı Verilen proje konusunun bireysel bir çalışmayla “tema”, “yer/kent, tarih/bellek ve küresel dinamikler”, “ekolojik, toplumsal, kamusal ve özel meseleler”, “teknolojik ve kültürel imkanlar” dikkate alınarak bir “gelecek vizyonu” dahilinde geliştirilmesi. Gerekli tüm “araştırma, temsil-tasarım” çalışmaları yapılarak, “mimarlık disiplini ve ötesi” edinilen tüm birikimlere başvurularak proje konusunun bir “mimari fikir, program, mekânsal düzenleme” ve “proje” haline getirilmesi. Nihayetinde, jüri oturumlarının eleştirel potansiyelleri de kullanılarak, projenin “eleştirel-yaratıcı, yenilikçi” bir diploma projesi olarak tamamlanması.
Dersin Çıktıları Dersin Öğrenme
Çıktıları

(Course Learning
Outcomes)
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
1. Yaşamsal, kentsel, ekolojik dinamikleri farklı ölçek ve boyutlarıyla kapsamlı bir mimari proje konusu olarak ele alma becerisi kazanır.
2. Tarih/bellek/miras, toplumsal konular, çevresel meseleler, teknolojik gelişmeler ve gelecek vizyonlarının dikkate alındığı bir tutum ve tasarım becerisi kazanır.
3. Araştırma temelli, eleştirel-yaratıcı-yenilikçi mimari fikir, program ve projeler geliştirme becerisi kazanır.
4. Belirli bir tasarım yaklaşımını ortaya koyma becerisi kazanır.
5. Farklı temsil teknik ve medyalarının kullanım becerisini kazanır.
6. Disiplinler arası ve ötesi bir çalışma tutumu kazanır.
7. Bir projeyi “mekan organizasyonu, algısal/estetik/formal ve materyal nitelikleri, taşıyıcı sistemi, yapı ve yapım yöntemi” ile bütünlüklü ve geçişli bir yapı olarak ortaya koyma becerisi kazanır.
8. Açık jürilerde projenin mimarlık ortamında paylaşımı becerisi kazanır.
Önkoşullar Öğrencinin bağlı olduğu ders planında bulunan Bitirme Çalışması (MIM 492, MIM 492E) veya Diploma Projesi (MIM 4902, MIM 4902E) ön şartlarını ve Senato tarafından belirlenen ‘Diğer Şartları’ sağlamış olması gerekmektedir.
Gereken Olanaklar Bilgisayar, Internet, İlgili Program ve Uygulamalar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Jürilerin ilgili konuda ilettiği kaynaklar.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020