Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 351E - Mimari Proje V
 

MIM 351E - Mimari Proje V

Dersin Amaçları

1. Tasarım problemlerini çevresel, sosyal ve kentsel yönleriyle ele alma ve tartışma, bireysel sorumluluk
ve kolektif çalışma bilinci kazandırmak,
2. Sosyal ve kültürel senaryolara dayalı program geliştirebilme, alternatif konsept tasarımları üzerine
tartışma bilinci kazandırma,
3. Çözüme ulaşmayı sağlayacak işlev, mekânsal örgütlenme ve strüktür ilişkisi üzerine düşünme,
araştırma yapma yetisi kazandırmak,
4. Mekâna yapısal form vermede güncel teknolojileri araştırmak, yapısal ve tektonik özellikleri gerekli
detay ve ölçekte ifade edebilmesini sağlamak,
5. Mimari tasarım sürecinin ve sonucunun anlaşılabilir bir şekilde ifadesi için gereken temsil araçlarının
kullanımının geliştirilmesini sağlamak.

Dersin Tanımı

Çok boyutlu tasarım problemleri ve kentsel bağlamda mekânsal çözümler geliştirilmesi, mimarlığın
toplumsal ve kültürel katmanları, tasarımın yer, bağlam, program, mekan, kimlik, temsiliyet konuları ile
tartışılması, mimarinin gelişmiş yapım ve üretim teknolojileri ile ilişkilendirilerek ele alınması, dijital
tasarım yöntem ve araçlarının tasarım sürecinde kullanılması; çok yönlü temsil ortamlarına hakim
olabilme yetisinin geliştirilmesi.

Koordinatörleri
Funda Uz
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020