Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 211E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje III
İngilizce Project III
Dersin Kodu
TES 211E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Erkök
Dersin Amaçları 1. Planlama ve tasarım sürecindeki diğer aktörlerle ve çok-disiplinli takımlarda tasarım projesini başarılı bir şekilde bitirebilmek için işbirliği içinde çalışabilme ve diğer disiplinlerdeki süreçlerin kendi planlama ve tasarımına etkisini anlayabilme becerisi kazandırmak;
2. Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım alanlarında disiplinlerarası üst ölçekten alt ölçeğe planlama ve tasarım deneyimi kazandırmak;
3. Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım alanlarında temel olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırmalar yoluyla ögˆrencilerin kavramsal ve eles¸tirel becerilerini gelis¸tirmek;
4. Planlama ve tasarım problemine mantıksal ve sezgisel degˆerlendirme aracılıgˆıyla çözüm olus¸turmak ve gelis¸tirmek;
5. Araziye ilişkin doğal ve kültürel verilerin anlaşılması, kent-yapı-mekan ilişkileri, insan mekan ilişkisi, bina programı, kentsel nesne ve mekansal deneyimin mekan organizasyonuna ve tasarımına dönüştürülmesi;
6. Yerleşme, ulaşım ve altyapı, kentsel mekan, peyzaj, bina, iç mekan, kentsel obje ilişkilerini gözeterek tasarım yapma becerilerini geliştirmek
Dersin Tanımı Bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve tasarım süreci; planlama ve tasarım sürecindeki temel olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırmalar; Doğal, fiziki, sosyo kültürel ve ekonomik yapı veri analizi; Planlama&Tasarım – kullanıcı ilişkileri; İşlev- doku-biçim -yapı- malzeme – taşıyıcı sistem-teknoloji ilişkileri; Kimlik-anlam-kavram-biçim ilişkileri; Planlama&Tasarım süreç-yöntem-strateji ve teknikleri
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler;
1. Bireysel ve grup çalışması yoluyla disiplinlerarası planlama ve tasarım yapar.
2. Planlama ve tasarıma ilişkin temel olgu ve kavramlarla ilgili kuramsal irdeleme ve araştırma yapar.
3. Mantıksal ve sezgisel degˆerlendirme aracılıgˆıyla çözüm oluşturmaya yönelik eleştirel düşünce geliştirir.
4. Kentsel mekandan iç mekan ve kentsel nesne ölçeğine kadar doğal ve kültürel verileri de kullanarak tasarıma girdi oluşturur ve bütünleşik tasarım düşüncesi geliştirir.
5. Planlama ve tasarıma yönelik ihtiyaç programını ve yaşam senaryosunu oluşturarak planlar ve tasarlar.
6. Ürün ve üretim sürecine ilişkin teknoloji bilgisini planlama ve tasarım sürecine aktarır.
Önkoşullar TES 121 E
Gereken Olanaklar Proje çalışmalarının ön araştırma, tespitler, veri kaydı gibi bilgi derleme ve depolama aşamalarında bilgisayar olanaklarından yararlanılmaktadır. Ofis yazılımları ve MS Access kullanımı söz konusudur.Etüt ve gelişen planlama ve tasarım aşamalarında ise bilgisayar olanaklarından yararlanma ve serbest el birlikte yürütülmektedir. SketchUp, Rhino, AutoCad, Maya yazılımları kullanılmaktadır. Dönem sonunda zorunluluk olmamakla birlikte genellikle bilgisayar ortamında hazırlanmış çıktılar son ürün olarak teslim edilebilmektedir.
Diğer Maket çalışmaları uygulamaları projenin ayrılmaz parçası olarak çalışma süreci ve teslim aşamasında oldukça önemli yer almaktadır.
Ders Kitabı Ching, Francis, Architecture: Form, Space and Order, Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 2007.
Diğer Referanslar 1. LaGro, James A. (2013). Site Analysis: Informing the Sustainable Design of the Built Environment (3rd Edition). Somerset, NJ, USA: John Wiley & Son.
2. Bayazıt,N., 1994, Concepts in Design, Basılmamış Ders Notları. (Other References)
3. Frederick, Matthew, 101 Things I Learned in Architecture School, the MIT Press, 2007.
4. Russ, T. H. and S. M. Russ (2002). Site planning and design handbook, McGraw-Hill Boston.
5. Basala,G., 1988, The Evolution of Technology, Cambridge University Press.
6. Christopher, A., 1964, Notes on the Synthesis of Form. Gideon, S., 1941, Mechanization Takes Command, Oxford University Press.
7. Beer, A. R. and C. Higgins (2000). Environmental Planning for Site Development: A manual for sustainable local planning and design, Routledge.
8. Julier, G., 1993, Encyclopedia of 20th Century Design and designers,
9. Thames and Hudson. Pile, J. F., 1979, Design: Purpose, Form and Meaning, Massachusetts Press.
10. Tunalı,İ., 1989, Estetik, Remzi Kitabevi
11. Lawson, Bryan, How designers think: the design process demystified, Elsevier, Amsterdam; Architectural Press, Oxford, 2006.
12. Garcia, Mark, The Diagrams of Architecture, AD Reader, John Wiley & sons., 2010.
13. Norberg-Schulz, Christian, Existence, Space and Architecture, Studio Vista London, 1972.LaGro, James A. (2013). Site Analysis: Informing the Sustainable Design of the Built Environment (3rd Edition). Somerset, NJ, USA: John Wiley & Son.
14. Russ, T. H. and S. M. Russ (2002). Site planning and design handbook, McGraw-Hill Boston.
15. Beer, A. R. and C. Higgins (2000). Environmental Planning for Site Development: A manual for sustainable local planning and design, Routledge
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023