Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 320E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çatı Sistemleri
İngilizce Roof Systems
Dersin Kodu
MIM 320E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Nil Türkeri
Dersin Amaçları 1. Yapı elemanı tasarım sürecinde problem çözme yeteneğini kullandırmak.
2. Çatı sistemleri ve bileşenleri ile ilgili kapsamlı ve derin bilgi edindirmek.
3. Bu sistemlerin yapı yerindeki performansını anlamasını, çatı sistemleri tasarımı ve/veya değerlendirilmesini ve seçimini yaparak görgü bilgi ve yeteneğini geliştirmesini sağlamak.
Dersin Tanımı Dersin hedefleri, alanı ve ilgili tanımlar. Çatı sistemleri: kırma çatılar ve az eğimli çatılar, çatılar için taşıyıcı sistemler, kaplama bileşenleri, çatı sistemlerinin performans analizi: çevresel etmenler, işlevlerine göre çatılardan beklenen performans ve yapı yerinde performansları. Çatıların fiziksel analizi. Çatı biçiminin belirlenmesi, suyun çatıdan uzaklaştırılması. Çatı bileşenlerinde birleşimler ve çatının yapı ile bütünleşmesi. Stüdyo çalışması: Çatı tasarımı ve/veya çatı sistemi ve çatı bileşenleri seçeneklerinin değerlendirilmesi, seçimi ve detaylandırma
Dersin Çıktıları I. Mimarlık pratiği için bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin kullanılması ile ilgili araştırma becerisi yeteneği geliştirmek.
II. Mimari ve planlama tasarımı kararlarında, doğal ve yapma kaynakların kullanımında, kültürel öneme sahip bölge ve binaların, sağlıklı toplum ve çevrenin yaratılmasında sürdürülebilirliğin önemini anlamak.
III. Yapı kabuğu sistemlerinin temel prensiplerinin, uygun uygulamalarının ve malzeme ve bileşenlerinin performans gereksinimlerinin anlaşılmasını sağlamak.
IV.Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin kullanılması becerisi yeteneği geliştirmek.
V.Yapı malzemesi, ürünü, bileşeni ve bir araya getirilişleri ve bunların çevresel etkileri ve yeniden kullanımları ile ilgili temel prensipler, uygun uygulama yöntemleri, ve performans gereksinimleri ile ilgili anlama sağlamak.
Önkoşullar MIM 244 MIN FF
veya MIM 244E MIN FF
veya MIM 241 MIN FF
veya MIM 241E MIN FF
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020