Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 411 - Mimari Proje VII
 

MIM 411 - Mimari Proje VII

Dersin Amaçları

Güncel kentsel dinamiklerin çok boyutlu mimari tasarım problemleri aracılığı ile ele alınması; İleri düzeyde karmaşık programlı tasarım çözümlerinin geliştirilmesi ve detaylandırılması; Gelişmiş teknoloji, malzeme ve yapım sistemlerinin kullanılması; Mimari tasarım sürecinde disiplinlerarası çalışma deneyimi sağlama; Doğal, tarihi ve kültürel miras sayılacak değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik mimari tavır edinme; Mimari tasarım, araştırma, tasarım bilgisi üretme, eleştiri ve temsil alanlarında kişisel tavır geliştirme ortamının sağlanması.

Dersin Tanımı

Ulusal / uluslararası bağlamda kentsel dinamiklerle mimarinin ilişkisinin kurulması ve gelecek öngörüleri geliştirilmesi; farklı ölçek ve nitelikteki kentsel, bölgesel, küresel ilişkilerin analizi ve değerlendirilmesi; mimarinin sosyo-kültürel boyutunun, doğal, tarihi ve kültürel miras bağlamında tartışılması, derinlemesine analizi ve mimarlık bilgisine dönüştürülmesi; mimari tasarım sürecinin farklı disiplinlerle ilişkisinin kurulması ve entegrasyonu; büyük ölçekli, çeşitlilik içeren ve karmaşık mimari programlar için gelişmiş yapısal sistem ve detay düzeyinde, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretilmesi; geçmiş dönemlerde edinilen kazanımların yetkin bir şekilde kullanımı ve kişisel yaklaşımlar geliştirilmesi.

Koordinatörleri
Tan Kamil Gürer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021