Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311E - Proje 5
 

SBP 311E - Proje 5

Dersin Amaçları

Stratejik mekansal planlama yaklaşımı çerçevesinde, kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-ekonomik ve ekolojik boyutları alan kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç ile,
-yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, sınırlandırıcılarını kavrama ve geleceğe yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
-alternatif gelişme seçenekleri üzerinde senaryo ile değerlendirme yaparak plan hedeflerine uygun mekansal ve sosyo-ekonomik stratejiler geliştirme,
-planlama sürecinde farklı aktörlerin rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemler ile ilişkilendirme,
-mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemlerin planlama sürecindeki izleme/başarı kriterlerini ortaya koyma,
önemli proje adımlarını oluşturmaktadır.

Dersin Tanımı

Şehirsel değişim ve gelişme dinamiklerinin bölgesel kapsamda ele alınması; bölgesel ve kentsel ölçekteki sosyo-ekonomik, doğal ve yapılaşmış çevre verilerinin toplanması, verilerin analizi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, verilerin sentezi, senaryo alternatiflerinin geliştirilmesi, kentsel değişimi ve gelişimi yönlendirecek ilke, strateji ve politikaların belirlenmesi, yasal, yönetimsel ve kurumsal çerçevenin irdelenmesi, kentsel gelişim planının seçenekli olarak hazırlanması.

Koordinatörleri
Elif Alkay
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021