Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje 5
İngilizce Project V
Dersin Kodu
SBP 311E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Elif Alkay
Dersin Amaçları Stratejik mekansal planlama yaklaşımı çerçevesinde, kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-ekonomik ve ekolojik boyutları alan kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç ile,
-yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, sınırlandırıcılarını kavrama ve geleceğe yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
-alternatif gelişme seçenekleri üzerinde senaryo ile değerlendirme yaparak plan hedeflerine uygun mekansal ve sosyo-ekonomik stratejiler geliştirme,
-planlama sürecinde farklı aktörlerin rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemler ile ilişkilendirme,
-mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemlerin planlama sürecindeki izleme/başarı kriterlerini ortaya koyma,
önemli proje adımlarını oluşturmaktadır.
Dersin Tanımı Şehirsel değişim ve gelişme dinamiklerinin bölgesel kapsamda ele alınması; bölgesel ve kentsel ölçekteki sosyo-ekonomik, doğal ve yapılaşmış çevre verilerinin toplanması, verilerin analizi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, verilerin sentezi, senaryo alternatiflerinin geliştirilmesi, kentsel değişimi ve gelişimi yönlendirecek ilke, strateji ve politikaların belirlenmesi, yasal, yönetimsel ve kurumsal çerçevenin irdelenmesi, kentsel gelişim planının seçenekli olarak hazırlanması.
Dersin Çıktıları - Seçilen il/ilçenin (Kastamonu İli/Merkez İlçe) gelişim ve değişim eğilimleri güncel analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilecek, potansiyel ve sınırlayıcılar belirlenecek,
- Özgörü, özgörev ve stratejik hedefler tanımlanacak,
- Bölgesel aktörlerin rolleri ve kapasiteleri bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak değerlendirilecek,
- Mekansal ve eylemsel gelişme hedeflerine yönelik seçenekler (alternatif senaryolar) üretilecektir.
Önkoşullar SBP 212 MIN DD
veya/or SBP 212E MIN DD
veya/or SBP 216 MIN DD
veya/or SBP 216E MIN DD
veya/or SBP 218 MIN DD
veya/or SBP 218E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Davoudi, S., Strange, I., 2008. Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, RTPI Library Series.

Carmona, M., Burgess, R., Strategic Planning and Urban Projects,Delft University Press, Delft. (Kütüphane harici kaynak)

Healey, P., 1997. Making Strategic Spatial Plans, Routledge. (Kütüphane harici kaynak)

Healey, P., 2003. Readings in planning theory, Blackwell Malden, MA. (Kütüphane harici kaynak)

Healey, P., 2006. Relational Complexity and the imaginative power of strategic spatial planning, European Planning Studies, Vol 14 (4), pp 525–246.

Healey, P., 2007. Urban Complexity and Spatial Strategies, Routledge, Oxon. (Kütüphane harici kaynak)

Londra Stratejik Planı, www.london.gov.uk/who-runs-london/greater-london-authority/strategic-plan

Shearer, A.W. et al, 2009. Land Use Scenarios: Environmental Consequences of Development, CRC Press, Boca Raton.

Ersoy, M., 2012. Kentsel Planlama Kuramları, İmge Yayınevi, Ankara.
Diğer Referanslar Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı, www.kentges.gov.tr/KentlesmeSurasi/SuraCalismalari.aspx

Kentleşme Şurası Raporu, www.kentges.gov.tr/_dosyalar/sura_raporlari/kitap1.pdf

T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2013), “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023”, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Ağustos 2013 Taslak

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Üst Ölçek Mekansal Strateji Planlaması Hazırlama, Uygulama ve İzleme Süreci, Yöntem ve Esaslarının Belirlenmesi Projesi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, http://www.oka.org.tr/

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Açıklama Raporu T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı www.cevresehircilik.gov.tr

T.C. İçişleri Bakanlığı www.icisleri.gov.tr

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı www.ubak.gov.tr

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı www.turizm.gov.tr, www.kultur.gov.tr

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı www.sanayi.gov.tr

T.C. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü www.mta.gov.tr

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı www.ormansu.gov.tr

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı www.tarim.gov.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) www.tuik.gov.tr

Katamonu Valiliği http://www.kastamonu.gov.tr/

Kastamonu Belediyesi http://www.kastamonu.bel.tr/

T.M.M.O.B. Şehir Plancıları Odası www.spo.org.tr

Kentsel Araştırma Gönüllüleri www.kentli.org

Yerel Yönetimler Portalı www.yerelnet.org.tr

Şehir Planlama Portalı www.cyburbia.org
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020