Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 223E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sosyal Psikoloji
İngilizce Social Psychology
Dersin Kodu
MIM 223E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 1 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cemile Tiftik
Dersin Amaçları Sosyal Psikoloji Biliminin temel kavramlarını tanıtmak. İnsanın Sosyal bir Çevre içinde nasıl davranabileceğini göstermek. Sosyal psikolojik olayların temelini oluşturan sosyal etki davranışlarını anlatmak ve birey ve bireyler arası ilişkileri Mimarlık ile ilişkili olarak kuramsal sınırlar içinde öğrenmek. İnsanın içinde yaşadığı çevre ile ilişkilerini anlamak için Ekolojik ve Çevresel Psikoloji çalışmalarından yararlanmak. İnsan-toplum-kültür ve çevre ilişkisi hakkında kuramsal yaklaşımlar ve görüşleri tartışarak tasarımdaki rollerini öğrenmek.
Dersin Tanımı Sosyal davranışın ve sosyal psikolojinin tanımları. Bireysel süreçler. Araştırma metotları. Sosyal algı. Tutumların bileşenleri ve ölçülmesi. Güdü ve güdümleme kuramları. Dil ve iletişim. Sosyal etki ve uyma. Grup ve grup süreçleri. Grup kavramı, tanımı ve değişkenleri. Grubun insan davranışı üzerindeki etkileri. Bireysel ve grup süreçlerinin bir uygulama alanı. Propaganda ve ikna. Pazarlama ve reklamcılık örnekleri. Kültür ve küreselleşme.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Sosyal Psikolojinin temel kavramlarını öğrenecekler.
2. insanın sosyal çevre içindeki davranışlarını öğrenecekler
3. sosyal etki ve uyma davranışlarının neden ve sonuçlarını anlayacaklar.
4. birey ve bireyler arası ilişkileri tanıyacaklar.
5. propaganda ve ikna ile pazarlama ve reklamcılık ilişkisini öğrenecekler
6. kültür ve küreselleşme konusunu anlayacaklar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Freedman, J. L., Carlsmith, J. M., & Sears, D. O. (1970). Social psychology. Prentice-Hall.
Freedman, J.L., Sears, D.O., Carlsmith, J.M., Sosyal Psikoloji, İstanbul: İmge Yayıncılık, 2001.
Diğer Referanslar Aronson, E., The Social Animal, l976.
Baron, R. A., Byrne, D., Social Psychology, New York, 1982.
Cüceloğlu, D., İnsan ve Davranışı, İstanbul: Remzi Kitabevi, l991.
Güvenç, B., Kültürün abc’si , İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
Kağıtçıbaşı, Ç., Yeni İnsan ve İnsanlar, İstanbul: Evrim Yayınevi, 1999.
İsen, G., Batmaz, V., Ben ve Toplum, İstanbul: Om Yayınevi, 2002.
Sharon, S.B.D., Kassin, S., Social Psychology, 1993.
Shaw, M., Kostanzo, S. P., Theories of Social Psychology, l970.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021