Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 484 - Uygulama Projesi
 

MIM 484 - Uygulama Projesi

Dersin Amaçları

Kullanıcıların istek / ihtiyaçlarına ve yapma çevreye uygun, doğaya uyumlu ve kendi enerjisini üreten bir bina tasarımı beklenmektedir. Amaç, arsa- bina-çevre-kullanıcı ilişkilerini; form - mekan organizasyonu – yapı/yapım sistemi – taşıyıcı sistem - malzeme ilişkilerini; bina alt sistemlerini (mekanik, elektrik, vb.) ve aralarındaki ilişkileri anlayarak, yürürlükte bulunan yönetmelikler ve standartlar çerçevesinde inşa edilebilir nitelikte bir tasarım yapılması ve “Mimari Proje Düzenleme Esasları”na uygun olarak çizilmesidir.

Dersin Tanımı

Kapsamlı bir bina tasarımı bağlamında malzeme seçimi ile yapı tipi, yapım tekniği ve çevre kontrolü sistemleri seçimi veya tasarımının yapılması ve taşıyıcı sistemin düzenlenmesi. Tasarımın tüm aşamalarının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesi) geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği, yangından korunma yönetmeliği v.b.) göre oluşturulması. Tasarımda bina alt sistemlerinin (yapı elemanları, taşıyıcı, servis) diğer bina bileşenleri ile bütünleştirilmesi ve koordinasyonu. Her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası proje düzenleme esaslarına uygun olarak yapılması.

Koordinatörleri
Gülfer Oraz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024