Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 423 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bölge Bilimi ve Planlama
İngilizce Regional Science and Planning
Dersin Kodu
SBP 423 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülden Erkut
Dersin Amaçları 1.Bölge biliminin tarihsel gelişimini ve kuramsal yaklaşımlarının açıklanması
2.Bölgesel analize ilişkin temel analizlerin açıklanması
3.Küreselleşme ve Avrupa Birligi bölgesel politikaları öğretilmesi
4.Türkiyede, bölgesel ölçekte planlama yaklaşımlarının irdelenmesi
Dersin Tanımı Bölge Bilimi ve Bölge Planlamanın EvrimiBölgesel Büyüme ve Kalkınma
İçsel Büyüme ve Yerel Kalkınma
Sanayinin Yer Seçimi, Merkezi Yer Kuramı, Büyüme Kutbu Kuramı
Bölge İçi Analizler: Ekonomik Temel Kuramı; Bölge içi Çarpan Analizi
Bölgelerarası Analizler
Bölgelerarası Analizler, Arayıl Sınavı
Küreselleşme, Teknolojik Gelişme
Avrupa’da Bölgesel Politikalar ve Mekansal Organizasyon
Türkiye’de Bölgesel Ölçekte Planlama Yaklaşımları 5 Yıllık Kalkınma Planları
Türkiye’de Bölgesel Ölçekli Projeler
Türkiye’deki örneklerin değerlendirilmesi
Avrupa Birliğindeki örneklerinin değerlendirilmesi
Kuzey Amerika örneklerinin değerlendirilmesi
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Bölge biliminin tarihsel gelişimini ve kuramsal yaklaşımları anlamış olacaktır
2. Bölgesel analize ilişkin temel analizleri kavramış olacaktır
3. Küreselleşme ve Avrupa Birligi bölgesel politikalarını öğrenmiş olacaktır
4. Türkiyede, bölgesel ölçekte planlama yaklaşımlarını irdelemiş olacaktır
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı McCANN P, 2001, Urban and Regional Economics.
ATALIK G, 1989, Bölge Planlamasına Giriş, İTÜ Yayını.
Diğer Referanslar GLASSON J, 1975, Introduction to Regional Planning.
DİNLER Z, 2001, Bölgesel İktisat, Uludağ Üniversitesi Yayınları.
ERKAN H, 1987, Sosyo Ekonomik Bölgesel Gelişme, Kavram Yayınları.
ERAYDIN A., 2002, Yeni Sanayi Odakları Yerel Kalkınmanın Yeniden Kavramlaştı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını.
KAZGAN G, 1997, Küreselleşme ve Ulus Devlet, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
CAPPELLIN R BATEY PWJ Editors, 1993, Regional Networks Border Regions and European Integration, Pion.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023