Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311 - Proje V
 

SBP 311 - Proje V

Dersin Amaçları

Stratejik mekansal planlama yaklaşımı çerçevesinde, kentsel ve bölgesel gelişme dinamiklerini anlama ve değişimi yönlendirecek yasal, yönetimsel, sosyo-ekonomik ve ekolojik boyutları alan kentsel gelişim planı hazırlama projenin amacını oluşturmaktadır. Bu amaç ile,
• yerleşmenin bölgesel ve yerel gelişme dinamiklerini, sınırlandırıcılarını kavrama ve geleceğe yönelik mekansal boyuta etkilerini değerlendirme,
• alternatif gelişme seçenekleri (en az iki alternatif) üzerinde senaryo ile değerlendirme yaparak plan hedeflerine uygun mekansal ve sosyo-ekonomik stratejiler geliştirme,
• planlama sürecinde farklı aktörlerin rollerini anlama ve mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemler ile ilişkilendirme,
• mekansal ve sosyo-ekonomik stratejilere dayalı eylemlerin planlama sürecindeki izleme/başarı kriterlerini ortaya koyma,
önemli proje adımlarını oluşturmaktadır.

Dersin Tanımı

Proje kapsamında,
• seçilen il/ilçenin (Katamonu İli/Merkez İlçe) gelişim ve değişim eğilimleri güncel (mevcut) analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilecek, potansiyel ve sınırlayıcılar belirlenecek,
• özgörü, özgörev ve stratejik hedefler tanımlanacak,
• bölgesel aktörlerin rolleri ve kapasiteleri bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olarak değerlendirilecek,
• mekansal vev eylemsel gelişme hedeflerine yönelik seçenekler (alternatif senaryolar) üretilecektir.

Proje kapsamında, bölge ve ile ait plan ve verilerin değerlendirilmesi ile yerleşme özelinde (Kastamonu İli / Merkez İlçe) 1/25000 ölçekli (ya da uygun ölçekli) gelişme senaryoları ve 1/5000 ölçekli kentsel gelişim planının üretilmesi beklenmektedir.

Koordinatörleri
Mehmet Ali Yüzer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021