Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 435E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çağdaş Mimari Koruma Kavramları
İngilizce Modern Concepts of Architectural Conservation
Dersin Kodu
MIM 435E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sakine Yıldız Salman
Dersin Amaçları 1- Kültürel mirasın çeşitliliği hakkında bilgi kazandırmak
2- Kültürel mirası korumanın temel ilkelerinin aktarılması
3. Kültürel mirasa ilişkin yeni gelişen kavramların aktarılması.
4 - Mimari koruma konusundaki güncel tartışmaların aktarılması
5 - Uluslararası bilimsel yaklaşımlarla çeşitli ölçek ve kapsamdaki koruma
uygulamalarına eleştirel bakabilme becerisi kazandırılması
Dersin Tanımı Bu seçmeli ders, mimarlık lisans öğrencilerine Temel koruma kuramlarının tarihsel
gelişimi, çağdaş koruma kavramları, kültürel mirasın temel bileşenleri ve çeşitliliği,
somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerinin ilişkisi gibi genel bilgilerin
ötesinde araştırma ve tartışma ortamı sunmaktadır. Ders kapsamında, çağdaş
kuramsal yaklaşımlar ve güncel koruma terminolojisi. Özgünlük ve bütünlük
kavramları koruma değerleri farklı mimari ve kültürel miras kategorileri ve
uluslararası ilkeler üzerinden Türkiye ve dünyadan örneklerle irdelenmektedir.
Dersin Çıktıları 1 – Eleştirel düşünme becerisi kazanmak
2 - Araştırma becerisi kazanmak
3 – Kültürel mirasın korunması konusunda ilke ve yaklaşımları öğrenmek
4 – Ulusal ve küresel ölçekte kültürel mirası tanımak
5 – Kültürel farklılıklar ve koruma ilişkisini öğrenmek
Önkoşullar MIM 322 min DD veya MIM 322E min DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bandarin, F., The Historic Urban Landscape Managing Heritage in an Urban
Century, 2012.
Orbaşlı, A., Architectural Conservation, 2008.
Feilden, B. M., Conservation of Historic Buildings, 2003.
Tyler, N., Historic Preservation, 2000.
Jokilehto, J., A History of Architectural Conservation, Butterworth-
Heinemann, Oxford, 1999.
Erder, C., Our Architectural Heritage: From Consciousness to Conservation,
1986.
Diğer Referanslar International Charters related to Conservation and restoration
Douet, J. (ed.), Industrial Heritage Re-tooled, The TICCIH Guide to Industrial
Heritage Conservation, 2012.
Earl, J., Building Conservation Philosophy, Donhead, UK, 2001.
Cohen, N. Urban Conservation, MIT Press, Cambridge, Mass., 1999.
Delafons, J., Politics and Preservation, A Policy History of the Built Heritage
1882-1996, 1997.
Macdonald, S.(ed.), Modern Matters,1996.
Harrison, R.(ed.), Understanding the Politics of Heritage, 2010.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024