Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 411E - Proje 7
 

SBP 411E - Proje 7

Dersin Amaçları

Çalışma alanı İstanbul ili Kadıköy ilçesine bağlı Rasimpaşa-Osmanağa mahallelerinde belirlenen 2 alt bölge ile Ataşehir ilçesine bağlı
Barbaros mahallesidir. Projenin amacı; çalışma alanının zaman içindeki sosyal, ekonomik, kültürel, mekansal değişiminin, çalışma
alanının yakın çevresi ve ilçe içindeki ilişkilerinin incelenerek değerlendirilmesi ve şematik gösterimi, alanın mevcut sorunları, mekana
ilişkin potansiyeller, fırsat, tehdit ve zayıflıkların irdelenmesi ve mekânsal boyuta yansıyan seçenekli kentsel tasarım çözüm önerilerinin
geliştirilmesidir.

Dersin Tanımı

? Çalışma alanını tanıma ve zaman içindeki değişimini anlama kapsamında yapılacak literatür incelemesi ve analitik
çalışmaların yürütülmesi,
? Alana ilişkin yerel yönetimlerce yapılmış, yaptırılmış her kademede plan, proje ve mekânsal tasarım çalışmalarının
incelenmesi,
? Mekana ilişkin seçenekli kentsel tasarım çözüm önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

Koordinatörleri
Eda Beyazıt İnce
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023