Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 112E - Anlatım Teknikleri I: Görsel İletişim ve Teknik Resim
 

TES 112E - Anlatım Teknikleri I: Görsel İletişim ve Teknik Resim

Dersin Amaçları

1. Tasarım fikirlerin iki boyutlu düzlemde ifade etmek
2. İleri düzeyde çizim ve ifade tekniklerini tanımak
3. Etkili sunuş paftaları, posterler hazırlamak
4. İki ve üç boyutlu görüntü işleme yazılımlarını kullanma
5. Teknik resim çizimlerini hazırlama ve okuma becerisi kazandırmak
6. Teknik resimler üzerinde ölçülendirme, işaret ve sembolleri kullanma becerisi kazandırmak
7. Disipline özgü yapısal ve bağlamsal elemanları çizme becerisi kazandırmak

Dersin Tanımı

Ders temel tasarım elemanlarını (çizgi, şekil, biçim, renk, doku, gölge), temel ve karmaşık geometrileri, nesne/ürün geometrisini ve yapısal elemanların çizimini içerir. Çalışmalar i nsan, beden-nesne-çevre ilişkisini ve topoğrafyayı irdeler. İzometrik ve artistik perspektif, kadraj, görüntüleme tekniklerini, izdüşüm prensiplerini, paralel, dik ve eğik izdüşüm tekniklerini, kesit ve görünüş çizim teknikleri öğretilir. Temel grafik elemanları, kompozisyon ve vurgu konuları ele alınır. Kolaj, görsel ifade araçları ve kullanım teknikleri gösterilir. Öğrenciler teknik resim ortamları, araç ve gereçlerini kullanmayı öğrenir. Teknik resim kapsamında çizgi tipleri ve anlamları, teknik yazı, ölçülendirme esasları, işaretler ve semboller ve ölçek konuları işlenir.

Koordinatörleri
Ahmet Gün
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024