Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 427E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kültür Varlıklarının Restorasyonu
İngilizce Restoration of Cultural Property
Dersin Kodu
MIM 427E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Deniz Mazlum
Dersin Amaçları 1. Mimari restorasyon konusunda tanımlanan ilkeleri tanıtmak;
2. Geliştirilen farklı teknik ve uygulamaları aktarmak;
3. Seçilen örneklere uygulanmış çeşitli müdahaleleri; anıtların ve tarihi çevrelerin korunması konusunda geliştirilen uluslararası ilkelere uygunluk açısından irdelemek.
Dersin Tanımı Kültür varlıklarının restorasyonu, yapı türlerine ve yapım sistemlerine özgü farklı yaklaşımlar gerektirmektedir. Ders kapsamında, kültür varlıklarının hangi bileşenlerden oluştuğu aktarılmakta, İstanbul’un uzun tarihi özetlenerek, günümüze ulaşabilen varlıklar ve koruma sorunları tanıtılmaktadır. Arkeolojik mirastan başlanarak, ahşap ve kârgir yapıların koruma sorunlarına örnekler üzerinden değinilmekte, mimari koruma alanının alt başlıklarından biri olan, yeniden işlevlendirme konusu da ele alınmaktadır.
UNESCO’nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’nde yer alan kültür varlıklarının bu listeye alınma nedenleri de tartışılmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi izleyen ve başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1. Mimari koruma alanındaki temel kavramları öğrenme,
2. UNESCO’nun Dünya Mirası ve Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi’ni ve anlamını kavrama,
3. Farklı restorasyon deneyimlerini ve tekniklerini öğrenme;
4. Yapı türlerine ve sorunlara göre farklılaşan müdahaleleri tanıma ve eleştirebilme;
5. Çokdisiplinli bir uğraş olan mimari restorasyonda farklı disiplinlerin rolünü kavrama;
6. Mimari tasarımda, tarihi yapı ve çevrelerin esin veren/sınırlayan niteliklerini anlama becerilerini kazanır.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024