Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 439E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metropoliten Planlama
İngilizce Metropolitan Planning
Dersin Kodu
SBP 439E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İsmail Eren Kürkçüoğlu
Dersin Amaçları 1.Metropoliten alan, metropoliten kent ve ilgili diğer kavramları açıklamak
2.Dünya kentlerinin metropoliten gelişim süreçleri arasında ki sosyal-fiziksel farklılık nedenlerini açıklamak
3.Türkiye'de kentlerin metropoliten gelişim sürecini anlamak, yerel ve küresel etkileri tartışmak
4.Metropoliten planlama süreç, strateji, yaklaşım ve yöntemleri açıklamak
5.Metropoliten planlama uygulama sorunlarını tartışmak
Dersin Tanımı Tarım, Sanayi ve Bilişim Devrimleri'nin kent strüktürü üzerinde etkileri. Metropoliten alan ve metropoliten kente yönelik kavramsal değerlendirmeler. Dünya'da farklı sosyal ve fiziksel karakteristiklere sahip metropolitenleşme süreçleri arkasındaki etkilerin irdelenmesi. Türkiye ve İstanbul metropoliten gelişim sürecinin özellikleri. Bilişim teknolojilerinin metropoliten alan arazi kullanım dokusunda mevcut ve olası etkileri. Metropoliten planlama süreci, stratejileri, yaklaşımları, modelleri, metotları. Metropoliten planlamada sürdürülebilirlik.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Metropoliten gelişim süreçleri üzerindeki çok boyutlu yerel ve küresel etkileri anlamak
2. Metropoliten yönetim yapılanmasını anlamak
3. Metropoliten plan yapım süreç, strateji, yaklaşım ve yöntemlerini anlamak
4. Metropoliten planlamada sürdürülebilirliğin önemini anlamak
5. Metropoliten plan yapım yönetimini anlamak
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022