Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 364E - DOĞAL VERİLERLE TASARIM
 

MIM 364E - DOĞAL VERİLERLE TASARIM

Dersin Amaçları

Dersin amacı mimarlık kuram, kültür ve pratiklerinin en zengin, en çeşitli, en eskiye dayanan izleklerinden olan doğa - mimarlık ilişkisini felsefe, kuram, teknoloji, ekoloji gibi çok çeşitli yönlerden incelemek, bahsi geçen kültürel alan ve tasarım pratikleriyle ilgili genel bir farkındalık yanında geniş bir bilgi ve beceri birikimi edinmektir.

Dersin Tanımı

Doğa kuramsal bir zemin, söylemsel bir dayanak, zengin bir hammadde ve bilgi kaynağı, kırılgan bir sığınak, aynı zamanda süreğen bir tehdit olarak mimarlığın kavranışlarını şekillendirmiştir. Doğaya bakışlar, çeşitli olmanın yanısıra, zamanda da dönüşüm içindedir. Bu ders doğaya dönük kavrayışların mimarlığın anlaşılmasında ve yürütülmesinde üstlenegeldiği rolleri hem tarihsel hem pratik perspektiflerle ele alır. Katılımcılar doğa ile mimarlık kavrayış ve pratikleri arasında tarih boyunca dönüşen etkileşimleri hem kuramsal incelemeler hem de tasarım uygulamaları yoluyla araştırır.

Koordinatörleri
Burçin Güngen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023