Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 439 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlıkta Bilgisayar Uygulamaları
İngilizce Computer Applications in Architecture
Dersin Kodu
MIM 439 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülen Çağdaş
Dersin Amaçları 1.Bilgisayar destekli mimari tasarım paradigmaları, yaklaşımları, yöntemleri ve modellerini incelemek,
2.Mimari tasarım ürününün bilgisayar ortamında temsili ile ilgili teknikler konusunda bilgilenmek,
3.Sayısal tasarım araçlarıyla kavramsal ve geometrik modelleme yaklaşımlarını incelemek,
4.Üretken ve evrimsel tasarım yaklaşımları konusunda bilgilenmek,
5.Sayısal ortamın ve araçların yaratıcı tasarım sürecindeki rolünü irdelemek.
Dersin Tanımı Mimarlıkta bilgisayar kullanılan alanlar. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin mimarlık eğitimi ve mimari tasarım sürecinde sunduğu yeni olanaklar. Bilgisayar yardımıyla mimari tasarımın kuramsal temelleri. Bilgisayar destekli mimari tasarım süreci ve tasarım yaklaşımları. Bilgisayar destekli mimari tasarımda model türleri, kavramsal ve biçimsel modellerde tanım teknikleri. Bilgisayar destekli mimari tasarımda değerlendirme amaçlı analitik ve benzetim modelleri. Yapay zeka, uzman sistemler ve mimarlıkta uygulama alanları. Bilgisayar destekli mimari tasarımda güncel yaklaşımlar ve mimariye yansımaları. Yaratıcı tasarım amaçlı üretken ve evrimsel yaklaşımlar ve stratejiler, tasarım yöntemleri, form üretimi ve biçim çalışmaları. Sayısal tasarım araçları ile mimari modelleme yaklaşımları.
Dersin Çıktıları 1. Grafik anlatım becerileri
2. Araştırma becerileri
3. Tasarım becerileri
4. Eleştirel düşünme becerileri
kazanmak.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Mitchell, W., Computer-Aided Architectural Design, Petrocelli / Charter, New York, 1977.
Schmitt, G., Microcomputer Aided Design for Architects and Designers, John Wiley & Sons, U.S.A., 1988.
Diğer Referanslar Bovill, C., (1996), Fractal Geometry in Architecture and Design, Birkhauser, Boston
Gero, J. (Ed.) (2006) Design Computing and Cognition, 2006, Springer.
Kalay, Y., Computability of Design, John Wiley & Sons, U.S.A., 1987.
McCullough, M., Mitchell, W., Purcell, P., (eds.) The Electronic Design Studio, M.I.T. Press, London, 1990.
Mitchell, W., The Logic of Architecture, Design, Computation and Cognition M.I.T. Press, London, 1990.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023