Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 433 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Tarihi Çevrede Yeni Yapı
İngilizce Infill Problems in Urban Historic Sites
Dersin Kodu
MIM 433 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nilüfer Yöney
Dersin Amaçları Tarihi çevrede yeni yapı
Dersin Tanımı Tarihi çevrelerin özgün mimarisini yaratan ve onları korunmaya değer yapan yapı grupları tek yapıların, farklı örnekler üzerinde sokak, ada, parsel bazındaki özellikleriyle tipolojik dökümlerinin irdelenmesi. Bu özellikler ışığında yoğun tarihi çevrelerdeki boş / yıkılmış / sıhhileştirilmesi gerekli alanlara yeni yapı yaparken gözönüne alınması gerekli temel ilke ve veriler, uluslararası kararlar. Bu konuda Avrupa ve Amerika dan farklı yaklaşımları üzerinde tartışma. Türkiye den, özellikle de İstanbul dan seçilen eski dokuya yeni yapı uygulamalarının incelenmesi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Ahunbay, Zeynep, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yapı Yayın, YEM, Istanbul, 2004 (3. Basım) (ISBN 9757438383).
Akın, Nur, “Türkiye’de Tarihi Çevre Koruma, Örnekler ve Sorunlar”, Mimarlık, 1982/2, pp.40-43.
Binan, Can, Mimari Koruma Alanında Venedik Tüzüğü’nden Günümüze Düşünsel Gelişmenin Uluslararası Evrim Süreci, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları, Istanbul, 1999 (ISBN 9754611963).
Bucher, Ward, Dictionary of Building Preservation, C. Madrid (ill. ed.), Preservation Press, Washington, D.C., 1996.
Building in Existing Fabric – Refurbishment, Extensions, New Design, Christian Schittich (ed.), Edition Detail – Institut für international Architekture-Dokumentation GmbH & Co. KG, München, 2003.
Cohen, Nahoum, Urban Conservation, MIT Press, Cambridge, Mass., 1999.
The Conservation of Cities, Croom Helm, London, 1975.
Context: New Buildings in Historic Settings, J. Warren, J. Worthington & S. Taylor (eds), Architectural Press, Oxford, 1998.
Cultural Tourism, J.M. Fladmark (ed.) Donehead, UK, 1994 (ISBN 1873394152)
Delafons, John, Politics and Preservation, A Policy History of the Built Heritage 1882-1996, E & FN Spon, London, 1997.
Doğrusöz, F. Nesli Suda, Tarihi ve Özgün Çevrelerde Yeni Yapı Sorunu ve ‘Infill’ Olgusuna Farklı Yaklaşımlar, yüksek lisans tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1994.
Earl, John, Building Conservation Philosophy, Donhead, UK, 2001.
Erder, Cevat, Tarihi Çevre Kaygısı: Helen ve Roma Devri Örnekleri Üzerinde Bir Deneme, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1999 (ISBN 9754291373).
Erder, Cevat, Our Architectural Heritage: from Conciousness to Conservation, A. Bakkalcıoğlu (trans.), UNESCO, Paris, 1986 (ISBN 9231023632).
Erder, Cevat, “Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı 2, Güz 1977, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, pp. 167-190.
Ersen, Ahmet, “Koruma Politikalarına Temel Yaklaşım ve Estetik Düzeysizlik Sorunu”, Doğan Kuban’a Armağan, Eren Yayınevi, İstanbul, 1996, pp.125-127.
Feilden, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, London, 1994.
Feilden, Bernard M. & Jukka Jokilehto, Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, ICCROM, Rome, 1993 (ISBN 929077150X).
Fischer, Alfred, New Life in Old Buildings, Karl Kraemer Verlag, Stuttgart & Zurich, 1992.
Fitch, James M., Historic Preservation: Curatorial Management of the Built World, University Press of Virginia, Charlottesville, 1990.
Gozzola, Pietro, The Past in the Future, ICCROM, Rome, 1975 (1969).
Highfield, David, The Construction of New Buildings Behind Historic Façades, 1st ed., Spon, London,1991.
International Documents Regarding the Preservation of Cultural and Natural Heritage, Emre Madran & Nimet Özgönül (eds), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 1999 (ISBN 9754291462).
Interventions in Historic Centers – The Buildings of Magdalen College, Oxford, Architectural Design, Academy Editions, London, 1993.
Jokilehto, Jukka, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999 (ISBN 0750637935).
Kuban, Doğan, “Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar”,Vakıflar Dergisi 8, 1978, pp. 341-376.
Kuban, Doğan, “Hangi Kültür Bakanlığı? Tarihe Sahip Çıkmanın Eylemsel Koşulları”, Mimarlık, 1998/281, pp.8-9.
Kuban, Doğan, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama, YEM Yayınları, Istanbul, 2000 (ISBN 9757438960).
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Onarılması Konusunda Kaynakça, Ü.Alsaç, E. Madran & N.Özgönül (eds), Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara, 1990.l
Larkham, Peter J., Conservation and the City, Routledge, London, 1996
Latham, Derek, Creative Re-use of Buildings, Volume I & II, Donehead, London, 2000
Lichfield Nathaniel, Economics in Urban Conservation, Cambridge University Press, Cambridge, England, 1988.
Madran, Emre, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kültür Varlıklarının Korunmasına İlişkin Tutumlar ve Düzenlemeler: 1800-1950, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2002 (ISBN 9754291853).
Madran, Emre, Osmanlı İmparatorluğu’nun Klasik Çağlarında Onarım Alanının Örgütlenmesi: 16.-18. Yüzyıllar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2004 (ISBN 9754292183).
New Buildings in Old Settings – An exhibition organized by the Bayerische Architektenkammer and Die Neue Sammlung, Munich, 1978.
Okyay, İsmet, Fransa’da Kentsel Sit Alanlarının Korunması – Malraux Yasası, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 2001.
Orbaşlı, Aylin, Architectural Conservation, Blackwell Publishing, 2008.
Papageorgiou-Venetas, Alexander, Continuity and Change: Preservation in City Planning, F. Gutheim (pref.), G. Onn (trans), Praeger, New York, 1971.
Pearce, David, Conservation Today, Routledge, London and New York, 1989 (ISBN 0415039142).
Pilot Restoration Projects Istanbul, Z. Ahunbay (ed.), The Turkish National Comission for UNESCO, Ankara,1998.
Powys, Albert R., Repair of Ancient Buildings, 3rd ed., S.P.A.B., London, 1995.
Preserving Post-war Heritage: The Care and Conservation of Mid, -Twentieth Century Architecture, S. Macdonald (ed.), Donehead, UK, 2001,(ISBN 1 873394357)
Reweaving the Urban Fabric: Approaches to Infill Housing: Essays, Ghislaine Hermanuz, Marta Gutman, Richard Plunz (eds), Peter Marcuse (intro), New York State Council on the Arts, New York, 1988.
Rodwell, Dennis, Conservation and Sustainability in Historic Cities, Blackwell Publishing, 2007.
Semes, Steven W., The Future of the Past – A Conservation Ethic for Architecture, Urbanism, and Historic Preservation, W. W. Norton & Co. Ltd., New York, 2009.
Shacklock, Vincent (Ed.), Architectural Conservation – Issues and Developments, Donhead, 2006.
Stovel, Herb, Risk Preparedness: A Management Manual for World Cultrual Heritage, ICCROM, Rome, 1998 (ISBN 9290771526).
Strike, J., Architecture in Conservation: Managing Development at Historic Sites, Routledge, London and New York, 1994.
Umnutzungen im Bestand –Neue Zwecke für alte Gebaeude, Karl Kraemer Verlag, Stuttgart & Zurich, 2000.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023