Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 338 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Planlamada Kantitatif Yönteml
İngilizce Quantitative Methods in Planning
Dersin Kodu
SBP 338 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Ali Yüzer
Dersin Amaçları Planlamada sayısal yöntemlerin kullanmanın potansiyeli hakkında bilgiler
vermek
2.Öğrencinin matematiksel modelleri kullanmalarındaki becerileri arttırmak 3.Öğrencilere sayısal yöntemleri kullanma sürecini öğretmek
4.Sayısal yöntemlerin planlama sürecinde etkin bir araç olduğunu örneklerle öğrenciye tanıtmak
Dersin Tanımı Planlamada sayısal yöntemler dersi sistematik bir biçimde problemleri kurgulama, bu problemlere farklı açıdan bakış açısı sağlama, problemler arasındaki ilişki veya ilişkileri tanımlama, bu problemlerin çözümüne katkı sağlamak üzere matematiksel modellerin karar verme aşamasında bir araç olarak kullanılabileceğinin öğrencilere verilmesidir
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Planlamada kestirimler ve sayısal yöntemler: Planlama faaliyetlerinde geleceğe yönelik kestirim teknikleri, ileri planlama teknikleri, modellemeler ve yerleşme
simülasyonları
2. Planlamada teknoloji-bilgisayar kullanımı: Planlama faaliyetlerinde veri toplama, değerlendirme sürecinde teknoloji ve bilgisayar kullanımı
3. Araştırma becerisi: Planlama ve tasarım süreçlerinin her aşamasında bilgi toplama, veri üretme, analiz tekniklerini kullanabilme, problem tanımlama ve sentez
yapma
4. Eleştirel düşünme becerisi: Farklı büyüklükteki yerleşmelere, farklı açılardan bakabilme, mekansal değerlendirmeleri farklı rollerde algılama, tanımlama ve ifade
etme
5. Mevcut durum ve uygulamaları anlayabilme becerisi: Şehirsel alanların mevcut durumunu dikkate alabilme, planlı yada plansız gelişmeleri yorumlayabilme, planlı
olarak başkaları tarafından geliştirilen vFarklı büyüklük ve yapıdaki yerleşme sistemleri: Metropoliten kent, büyük şehir ve diğer farklı boyuttaki şehirler arasında
sistem farklılıkları, yapısal farklılıklar planlama anlayışı ve yöntemi
6. Farklı büyüklük ve yapıdaki yerleşme sistemleri: Metropoliten kent, büyük şehir ve diğer farklı boyuttaki şehirler arasında sistem farklılıkları, yapısal farklılıklar
planlama anlayışı ve yöntemi
7. Dengeli alan kullanımı: Işlev alanlarının dengeli dağılımı, ortak kullanım alanlarında erişebilirlik ve hakçalık
8. Alternatifli düşünce ve senaryo geliştirme: Planlamanın çok boyutlu niteliğini de dikkate alan, farklı sistem, araç ve çözümlerle senaryolara bağlı seçenekler
üretebilme ve uygulamaya yönelik fizibilitArazi kullanımı-ulaşım sistemleri: Planlama sürecinde işlevler arası ilişkiler sistemi, üst ölçekli ulaşım sistemleri işlevler arası
erişebilirliğe bağlı farklı ulaşım sistemleri ve kademeleri
9. Arazi kullanımı-ulaşım sistemleri: Planlama sürecinde işlevler arası ilişkiler sistemi, üst ölçekli ulaşım sistemleri işlevler arası erişebilirliğe bağlı farklı ulaşım
sistemleri ve kademeleri
10. Çalışma alanları: Şehir merkezleri ve alt kademe merkezler, sanayi alanları, hizmet alanları, MIA
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Dökmeci, V. (2014), “Planlamada Sayısal Yöntemler”, İTÜ Vakfı Yayınları, İstanbul
Diğer Referanslar KAYNAKÇA
1. Ackoff, R.L. (1972) Scientific Method: Optimizing Applied Research Decisions New York: John Wiley.
2. Anas, A. (1982). Residential Location Markets and Urban Transportation. New York: Academic Press.
3. Anas, A. (1985). "Dynamic Forecasting of Travel Demand, Residential Location and Land Development, "Papers of the Regional Science Association. 56, 37-58.
4. Anas, A. (1987). The Economics of a Regulated Housing Market: Policy Perspectives and Modeling Methods. New York: John Wiley
5. Aysan, M. (1997) "Industial Decentralization in Istanbul and its impact on transport", Journal of Urban Planning and Development, 123, 3, 40-58.
6. Barr, T. (1984). "TRANUS-J: Putting Large Models into Small Computers." Environment and Planning. B: Planning and Design. 11,87-101.
7. Barra, T. (1989). Integrated Land Use and Transport Modelling. Cambridge: Cambridge University Press.
8. Barnsley, M.F., 1993, Fractals Everywhere, Academic Press Professional, USA
9. Batty, M. (1976). Urban Modelling: Algorithms, Calibrations Predictions. Cambridge, Cambridge University Press.
10. Batty M., 1997, The Computable City, International Planning Studies 2, 155-173
11. Batty M., Longley P., 1994, Fractal Cities, Academic Press, London
12. Bertuglia, C.S. (1990). Urban Dynamics: Designing an Integrated Model. New York: Routledge.
13. Birkin, M., A.G. Wilson (1986) "Industrial location models: A rewiev and an integrating framework" Environment and Planning A. 18, 175-205
14. Bovill C., 1996, Fractal Geometry in Architecture And Design, Boston : Birkhäuser.
15. Boyce, D. ve L. Lundquist (1987). "Network Equilibricem Models of Urban Location and Travel Choices: Alternative Formulations for the Stockholm Region", Papers of the Regional Science Association 61, 93-104.
16. Boyce, D.E. (1986) "Integration of Supply and Demand Models in Transportation and Location: Problem Formulation and Research Questions". Environment and Planning A18. 485-489.
17. Boyce, D.E. (1988). "Renaissance of Large-Scale Models", Papers of The Regional Science Association 65, 1-10.
18. Boyce, D.E. (1990) "Network Equilibrium Models of Urban Location and Travel Choices: New Research Agenda" In New Frontiers in Regional Science (ed.) Manas Chatlerji and R.E. Ruenne. London: Mc Millan Vol. 1, 258-56.eds
19. Brotchie, J.F. (1980) TOPAZ. New York: Springer-Verlag.
20. Churchman, C.W., R.L. Ackoff and E.L. Arnoff (1972) Introduction to Operations Research. New York: John Wiley.
21. Daniere, A.G. (1994) "Estimating Willingness to Pay for Housing Attributes : An Application to Cairo and Mamila", Regional Science and Urban Economics 24, 577-599.
22. Dokmeci, V. (1973), "An Optimization Model for a hierarchical spatial system", Journal of Regional Science, 13,439-451.
23. Dokmeci, V. (1977) "A quantitative model to plan regional health facilities," Management Science. 24,411-19.
24. Dokmeci, V. (1979), "A multi-objective model for regional planning of health facilities," Environment and Planning A., 11,517-25.
25. Dokmeci, V. (1994), "Istanbul Health Facility System for the Year 2000" New World Health 1994, 53-57.
26. Dokmeci, V. ve Cagdas, G. (1993). "Multiobjective Land-use Planning Model", Journal of Urban Planning and Development, 119, 1, 285-89.
27. Dökmeci, V. (2014), “Planlamada Sayısal Yöntemler”, İTÜ Vakfı Yayınları, İstanbul
28. Dokmeci, V. ve Korea, P. (1992), "Planning Istanbul's Public Library System," Int. Information and Library Review 24, 285-89.
29. Dubin, R.A. and Sung, C.H. (1987) "Spatial Variation in the Price of Housing : Rent Gradient in Non-Monocentric Cities, "Urban Studies, 24, 205-216.
30. Echenique, M.H. (1990). "The MEPLAN Models of Bilboa, Leeds and Dortmund", Transport Reviews 10, 309-22.
31. Egdemir, G. (2001) "Istanbul'da Konut Fiyatlarmin Mekansal Analizi", Doktora Tezi, ITU, Fen Bilimleri Enstitiisii.
32. Fabrycky, W.J. and P.E. Torgersen (1974) Operations Economy: Industrial Applications of Operations Research. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall.
33. Feynman R.P., 2000, Chaos Theory and Fractal Phenomena, http://iglobal.net/pub/camelot/chaos/chaos.html
34. Frankhauser, P., 1992, Fractal Properties of Settlement Structures, FISSM, Montpellier, France
35. Foot, D. (1981) Operational Urban Models, London: Methuen.
36. Forrester, J.W. (1969) Urban Dynamics , Cambridge: MIT Press.
37. Goldner, W. (1971) "The Lowry Model Heritage," Journal of The American Institute of Planners 37, 100-110.
38. Freund, J.E. (2001) Matematiksel istatistik, (£eviren: U. Senesen), Istanbul: Literatur
39. Huh, S. and Kwak, S.J. (1997) "The Choice of Functional Form and Variables in the Hedonic Price Model in Seoul", Urban Studies. 34, 7, 989-998.
40. Jones,D.F., Mirrazavi, S.K., Tamiz, M. (2002) "Multi-objective Meta-heuristic: An Overview of the Current State-of-the -art," European Journal of Operational Research 137, 1-9.
41. Jud, G.D. (1980) "The Effects of Zoning on Single-Family Residential Propertiy Values: Charlotte, North Carolina, Land Economics. 56, 2, 142-154.
42. Kain, J. F. (1987). "Computer Simulation Models of Urban Location", in Handbook of Regional and Urban Economics Vol.11, (ed.) Ei.S. Mills, Amsterdam: Elsevier Publishers, 847-75.
43. Kain, J.F. ve W.C. Apgar (1985) Housing and Neighborhood Dynamics: A Simulation Study. Cambridge: Harvard University Press.
44. Kawashima, T. (1985) "Roxy Index: An Indicative Instrument to Measure the Speed of Spatial Concentration and Deconcentration of Population", Regional Science and Urban Economics. 22, 2, 183-213.
45. Kim, T.J. (1989). Integrated Urban Systems Modeling: Theory and Applications, London: Kluwer Academic Publishers.
46. Klosterman R.E, 1990, Community Analysis and Planning Techniques, Rowman & Littlefield Publ., USA
47. Krueckeberg, D.A. (1974), Urban Planning Analysis: Methods and Models. New York: John Wiley.
48. Landis, J.D. (1992) BASS II:A New Generation of Metropolitan simulation Models. Working Paper 573. Berkeley, CA: Institute of Urban and Regional Development, University of California at Berkeley.
49. Landis, J.D. (1993). CUF Model Simulation: Alternative Futures for the Greater Bay Area Region. Working Paper 592. Berkeley, CA: Institute of Urban and Regional Development, University of California at Berkeley.
50. Lapatra, J.W. (1973), Applying the Systems Approach to Urban Development. New York Dowden, Hutchinson & Ross, Inc.
51. Li, M.M. and Brown, H.J. (1980) "Micro-Neighbourhood Externalities and Hedonic Housing Prices", Land Economics. 56, 2, 125-141.
52. Lombardo, S.T. ve G.A. Rabino (1984). "Nonlinear Dynamic Models for Spatial Interaction: The Results of Some Empirical Experiments". Papers of the Regional Science Association 55, 83-101.
53. Lowry, I.S. (1964). A Model of Metropolis. RM - 4035-RC. Santa Monica: Rand Comporation.
54. Lundguist, L. (1979) "Models of Stockholm: Policy Perspectives", Sistemi Urbani 3. 91-99.
55. Lundqvist, L. (1989). "A Model System for Metropolitan Energy Studies", in Spatial Energy Analysis (ed.) 2. Lundqvist, Aldershot: Averbury, 245-69.
56. Mackett, R.L. (1990). "The Systematic Application of the LILT Model to Dortmund, Leeds and Tokyo", Transport Reviews 10, 323-38.
57. Mandelbrot B.B., 1982, The Fractal Geometry Of Nature, W.H.Freeman and Company, San Francisco
58. Matko, D., B. Zupancic ve R. Karba (1991). Simulation and Modelling of Continuous Systems: A Case Study Approach, New York: Prentice Hall.
59. Mitchell, R. and C. Rapkin (1954) Urban Traffic: A Function of Land Use , New York: Columbia University Press.
60. Neelamkavil, F. (1987). Computer Simulation and Modelling, New York: John Wiley.
61. Oppenheim, N. (1980) Applied Models in Urban and Regional Analysis, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
62. Oppenheim, N. (1986). "Dynamic Forecasting of Urban Shopping Travel Demand", Transportation Research 20B, 391-402.
63. Pumain, D. (1984). "Dynamics of Spatial Structure in French Urban Agglomerations", Papers of the Regional Science Association, 55, 71-82. 16.
64. Rabiega, W.A., Lin, T.W. and Robinson, L.M. (1984) "The Property Value Impacts of Public Housing Projects in Low and Moderate Density Residential Neighborhoods", Land Economics. 60, 2, 174-179.
65. Reif, B. (1973). Models in Urban and Regional Planning. London: Leonard Hill Books.
66. Shearer, J.L. ve B.T. Kulakowski (1990). Dynamic Modelling and Control of Engineering, Systems, New York: Macmillan Publishing Company.
67. Turel, A. (1979) "A Study of Housing and Residential Location in Ankara", Doktora Tezi, London School of Economics, London.
68. Turel, A. (1981) "Ankara'da Konut Fiyatlarının Mekansal Farkhlasjnasi", ODTU Mimarlik Fakiiltesi Dergisi, 7, 1,97-107.
69. White R., Engelen, G., 1993-a, Cellular Dynamics and GIS: Modelling Spatial Complexity, Geographical Systems 1, Page 237-253.
70. White R., Engelen, G., 1993-b, Fractal Urban Land Use Patterns: A Cellular Automata Approach, Environment and Planning A 25, Page 1175-1199.
71. White R., Engelen, G., 1994, “Urban Systems Dynamics and Cellular Automata: Fractal Structures Between Order and Chaos”. Chaos, Solitons, and Fractals 4, Page 563-583.
72. White R., Engelen G., 1997-a, Cellular Automata as the Basis of Integrated Dynamic Regional Modelling, Environment and Planning B 24, Planning and Desing, Pages 235-246
73. White R., Engelen G., 1997-b, Multi-Scale Spatial Modelling of Self-Organizing Urban Systems, F. And Haken, H. (eds.): Self Organization of Complex Structures: From Individual to Collective Dynamics; Gordon and Brech, Pages 519-353,
74. White R., Engelen, G., Uljee I., 1997, The Use of Constrained Cellular Automata for High-Resolution Modelling of Urban Land-Use Dynamics, Environment and Planning B 24, Page 323-343.
75. Wegener, M. (1985). "The Dortmund Housing Market Model: A Monte Carlo Simulation of a Regional Housing Market:" in Microeconomie Models of Housing Markets, (ed.) Konrad Stahl, New York: Springer- Verlag, 144-91.
76. Wegener, M. (1986). "The Time Scale of Urban Change", in Advances in Urban Systems Modelling (ed) Bruce Hutchinson and Michael Batty, Amsterdam: North Holland, 145-97.
77. Wegener, M. (1987). "Transport and Location in Integrated Spatial Models." In Transportation Planning in a Changing World (ed.) P. Nijkamp and S. Reichman, Aldershot: Gower, 208-25.eds
78. Wegener, M. (1994) "Operational Urban Models: State of the Arts", APA Journal, Winter, 17-29.
79. Wilson, A.G. (1974), Urban and Regional Models in Geography and Planning, New York: John Wiley
80. Yüzer M.A. (2001) Şehirsel Yerleşmelerde Fractal ve Hücresel Otomata Yöntemi İle Gelişme Alanlarının Belirlenmesi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul,
81. Yüzer M.A. (2010), Planlama Sürecinde Sayısal Veri Değerlendirme Modeli (İstanbul Metropoliten Alan Çalışması) I. Ulusal Planlamada Sayısal Yöntemler Sempozyumu, 24-26 Kasım 2010, İTÜ, Taşkışla
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021