Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 361 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Rölöve ve Restorasyon Stüdyosu
İngilizce Architectural Survey and Restoration Studio
Dersin Kodu
MIM 361 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 4 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yegan Kahya Sayar
Dersin Amaçları - Koruma projeleri için gerekli teknik becerileri kazandırmak
2 - Yapıları gözlemleme ve hasarlarını grafik olarak rölöveler üzerine işleme bilgisini kazandırmak
3 - Fotoğraf ve çizimle mevcut durum tespitlerini yapmak
Dersin Tanımı Tarihi yapıların ölçülmesi ile ilgili geleneksel ve optik ölçme tekniklerinin tanıtımı. Seçilen tarihi bir yapının rölövesinin ve restorasyon projesinin hazırlanması kapsamında ön araştırma ve belgeleme çalışmalarının yapılması. Çizim tekniklerinin açıklanması, hazırlanan 1/50 ölçekli rölöveler üzerine hasarların, farklı dönem izlerinin belirtilmesi. Uygun müdahale tür ve yöntemlerinin incelenmesi. Restitüsyon ve restorasyon önerilerinin geliştirilmesi.
Dersin Çıktıları - Araştırma becerisi
2 - Ulusal ve bölgesel mimarlık
3 - Takım çalışması becerileri
4 - Tarihi çevre koruma ve restorasyon
5 - Teknik dokümantasyon
6 - Yasal sorumluluklar
7 - Etik ve mesleki hükümler
Önkoşullar MIM 322 min. DD veya MIM 322E min. DD
Gereken Olanaklar AutoCAD gibi temel CAD programları
Diğer Alan çalışması
Ders Kitabı Watt, D., Swallow, P., Surveying Historic Buildings, Donhead Publishing, Trowbridge 1996.
Diğer Referanslar Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, İstanbul, 1996
Ahunbay, Z., Kültür Mirasını Koruma İlke ve Teknikleri, İstanbul, 2019.
Anon, Handbook of research on emerging technologies for architectural and archaeological heritage, Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2017.
Anon, Preserving and Restoring Monuments and Historic Buildings, UNESCO, Paris, 1972.
Brusaporci, S. (ed.), Handbook of research on emerging digital tools for architectural surveying, modeling and represantation, Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2015
Burns, J.A.(ed), Recording Historic Structures, Washington, 1989.
Carbonnell,M., Photogrametry Applied to Surveys of Monuments and Historic Centers, ICCROM, Roma, 1989.
Chitham, R., Measured Drawing for Architects, London 1980.
Feiffer, C., II Pregetto di Conservazione, Milano, 1989.
Grossmann, G.U., Einführung in die historische Bauforschung, Darmstadt, 1993.
Le Relevé en Architecture ou l’Éternelle Quête du Vrai, Cité de l’architecture & du Patrimoine, Lyon, 2011.
Oxley, R., Survey and repair of traditional buildings: a sustainable approach, Shaftesbury, Dorset: Donhead, 2003
Swallow, P., Watt, D., Ashton, R., Measurement and Recording of Historic Buildings, London, 1993.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021