Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 336 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimarlıkta Mekan Analizi & Tek
İngilizce Spatial Analysis and Techniques in Architecture
Dersin Kodu
MIM 336 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü İffet Hülya Arı
Dersin Amaçları 1.Yer-mekan kavramları, oluşumu ve bileşenleri;
2.Görsellik, mimarlıkta görsel algı ve analizi;
3. Mekansal deneyim, örnek ve ilkeleri;
4. Mimari mekanın analizi;
5.Biçimsel ve morfolojik temelli analiz yöntemleri.
Dersin Tanımı Mekan kavramı, oluşumu ve bileşenleri, mekanı oluşturan geleneksel ve güncel yaklaşımlar bağlamlarında tartışılacaktır.. Mekan organizasyonu, mekansal değişimler, farklı bina tipolojileri ve tasarım ilkelerine ilişkin örnekler ele alınacaktır. Mekan analizi ve teknikleri, mekan ve bina tipleri ile örnekleri sınıflandırılacaktır. İçerik olarak mekan özellikleri ve ilişkileri açısından biçimsel ve morfolojik temelli analiz yöntemleri ele alınacak olup, analiz teknikleri farklı ölçeklerdeki örneklerle açıklanacaktır.
Dersin Çıktıları Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
1.Mesleki konularda konuşma ve yazma becerilerini,
2.Mimari mekan örneklerini araştırma ve methodoloji çalışması becerilerini,
3.Kapsamlı mekansal analiz yapma becerileri geliştirir.
4.Biçimsel ve morfolojik temelli mekansal analiz yöntemlerini öğrenirler.,
Önkoşullar -
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı -
Diğer Referanslar • Yi-Fu Tuan, Space and Place: The Perspective of Experience, MIT Press Cambridge-Mass., 2002.
• Van Leeuwen&Jewitt ed., Handbook of Visual Analysis, SAGE Publ.-London, 2002.
• Tschumi B., Architecture and Disjunction, MIT Press Cambridge-Mass., 1998.
• Unwin, S., Analysing Architecture, Rootledge- London, 1997.
• Ghirardo D., Architecture After Modernism, Thames&Hudson-London, 1996.
• Franck-Schneekloth ed., Ordering Space, Int.Thomson Publ.Inc.-New York, 1994.
• Hiss T., The Experience of Place, Knoff- New York, 1991.
• Steadman, J.P., Architectural Morphology, Pittman-London, 1983.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024