Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 222 - Şehir Ekonomisi
 

SBP 222 - Şehir Ekonomisi

Dersin Amaçları

1.Şehir ve Bölge Planlama disiplini ile Ekonomi Biliminin arakesiti olarak kuramsal bilgiler aktarmak
2. Öğrencilerin mekandaki ekonomik faaliyetlerin analizlerini yapabilme ve alansal incelemeyle kentsel olguları çözu¨mleme yetkisini geliştirmek

Dersin Tanımı

Kentlerin ortaya çıkışından günümüze, temel olarak üretim şekli ve coğrafyasındaki değişim ve dönüşümler, kentlerin ekonomisini ve makroformunu belirleyici olmaktadır. Bu ders kapsamında, zaman içinde üretim süreçleri ve kent ekonomilerindeki değişimler; sanayileşmeden bilgi ekonomisine geçiş; kent ekonomisi ile kentsel büyüme ve gelişme ilişkisi; ekonomik işlevlerin mekansal dağılımı, yığılmalar ve etkileyen faktörler; kentsel rant oluşumu; gayrimenkul geliştirme süreçleri; kentsel politika ve kamu finansmanı konuları ele alınacaktır.

Koordinatörleri
Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023