Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 222 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehir Ekonomisi
İngilizce Urban Economics
Dersin Kodu
SBP 222 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emine Ferhan Gezici Korten
Dersin Amaçları 1.Şehir ve Bölge Planlama disiplini ile Ekonomi Biliminin arakesiti olarak kuramsal bilgiler aktarmak
2. Öğrencilerin mekandaki ekonomik faaliyetlerin analizlerini yapabilme ve alansal incelemeyle kentsel olguları çözu¨mleme yetkisini geliştirmek
Dersin Tanımı Kentlerin ortaya çıkışından günümüze, temel olarak üretim şekli ve coğrafyasındaki değişim ve dönüşümler, kentlerin ekonomisini ve makroformunu belirleyici olmaktadır. Bu ders kapsamında, zaman içinde üretim süreçleri ve kent ekonomilerindeki değişimler; sanayileşmeden bilgi ekonomisine geçiş; kent ekonomisi ile kentsel büyüme ve gelişme ilişkisi; ekonomik işlevlerin mekansal dağılımı, yığılmalar ve etkileyen faktörler; kentsel rant oluşumu; gayrimenkul geliştirme süreçleri; kentsel politika ve kamu finansmanı konuları ele alınacaktır.
Dersin Çıktıları 1. Metropoliten kent, büyük şehir ve diğer farklı boyuttaki şehirler arasında sistem farklılıkları, ve yapısal farklılıklar
2. Şehir merkezleri, alt kademe merkezler, sanayi alanları, hizmet alanları, MIA
3. Sosyal, fiziki, ekonomik özelliklerin planlamaya etkisi
4. Bölgesel ve şehirsel ekonomik kararların planlama kararlarına etkisi
5. Değişen ekonomik işlevler, üretim süreci ve kentleşme ilişkisi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı O’Sullivan, A. (2012). Urban Economics, McGraw-Hill International Edition.
Diğer Referanslar • Brueckner, J.K. (2011). Lectures on Urban Economics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England. (Chapter 1; Chapter 4)
• Blair, J.P., Carroll, M.C. (2009) Local Economic Development, Second Edition, Sage, USA. (Chapter 4; Chapter 12:254-269)
• McCann, P. (2001). Urban and Regional Economics, Oxford University Press, Oxford, UK. (Chapter 2: 53-83; Chapter 3: 93-124)
-Glaeser, E. and Henderson, J.V. (2017) Urban economics for the developing world: An introduction, Journal of Urban Economics 98 (2017) 1-5.
-Henderson, J.V. (2003) Urbanization and Economic Development, Annals of Economics and Finance, 4, 275-341.
-Kaygalak, İ. ve Işık (2007) Kentleşmenin Yeni Ekonomik Boyutları, Ege Coğrafya Dergisi 16, 17-35.
-Scott, A.J. (2013) A World in emergence: Cities and regions in the 21th century, Edward Elgar Pub
-Harvey, D. (2015) On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu, Sel Yayınları.
-Jessop, B (2013) Fordism and Post-fordism: a critical reformulation. in A.J. Scott and M.J. Storper, eds, Pathways to Regionalism and Industrial Development, London: Routledge, 43-65, 1992.
-Glaeser, E. (2011) Why Do Cities Decline, in Triumph of the City, The Penguin Press, New York.
-Sassen, S. (1992) The Global City: Introducing a Concept. Brown Journal of World Affairs, 11 (2). pp. 27-43.
-Lucas, R. (2001) Externalities and Cities, Review of Economic Dynamics, Vol.4., Issue:2, 245-274.
-Ellison, G. and Glaeser, E. (1999) Geographic Concentration of Industry, American Economic Review, Vol.89, No.2, 311-316.
-Egeli ve Diril (2012) Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik ve Vergilendirme Yetkisi, Sayıştay Dergisi 84.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021