Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 312 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje VI
İngilizce Architectural Design VI
Dersin Kodu
MIM 312 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elmira Ayşe Gür
Dersin Amaçları 1. Karmaşık tasarım problemlerinin çözümleri için uygun tasarım stratejilerinin geliştirilmesi, 2. Güncel mimarlık kuramlarının araştırılması ve tartışılması, mimari tasarım çalışmaları ile ilişkisinin kurulması, 3. Kentsel ve çevresel etkenlerin mimari tasarımda girdi olarak ele alınması, 4. Farklı uzmanlık alanları ile mimari tasarımın ilişkisinin kurulması, 5. Mimari tasarımda gelişmiş temsil araçlarının ileri düzeyde kullanılması.
Dersin Tanımı Mimari tasarım problemlerinin, katılım, çoğulculuk ve toplumsal farkındalık çerçevesinde farklı ölçek ve detay düzeylerinde tartışılması; kentsel bağlam, sürdürülebilirlik, enerji, ekonomi, gelişmiş yapısal sistem ve yapı teknolojilerinin tasarım yöntemleri ve güncel mimarlık kuramları ekseninde eleştirel yönde değerlendirilmesi; karmaşık ve çok işlevli bina programlarının ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi; her türlü genel afet (doğal ve yapay) durum senaryolarının tasarım sürecinde girdi olarak değerlendirilmesi; temsil ortamlarının ileri düzeyde kullanılması.
Dersin Çıktıları 1.Tasarım problemlerinin uygun tasarım stratejileri ile işlenmesi becerisi, 2. Karmaşık kentsel dokulara ilişkin, veri toplama, araştırma ve aktarma becerisi, 3. Mimari tasarımın disiplinler arası bir ortamda koordinasyonunu sağlama beceresi. 4. Mimari tasarımda güncel teknoloji ve malzeme olanaklarına hakim olma, 5. Geliştirilen mimari çözüm/ nesneye ilişkin bilginin, gelişmiş çoklu ortam temsilleri aracılığıyla ifadesi
Önkoşullar Mimari Proje 5 (MIM 351) min. DD veya
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Urry,J., Mekanları Tüketmek, Ayrıntı Yayınları, 1999.
Mimarlık ve Tüketim, Boyut Matbaacılık, Mayıs 2002.
Thorns, D.C., Kentlerin Dönüşümü Kent Teorisi ve Kentsel Yaşam, Global Yayın Ajansı, Aralık 2004.
Aslanoğlu, R., Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Ofset Yayıncılık, Eylül 2000.
Eraydın, A., Değişen Mekân: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış:1923-2003, Dost Kitabevi Yayınları, 2006.
Öncü, A., - Petra Weyland, Mekan, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, İletişim Yayıncılık 2005.
Bali,R.N., Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a, İletişim Yayınları, 2002.
Sennett, R., Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı toplumsal yaşam, Mart Matbacılık, 1999.
Keleş, R., Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, 1993.
Kıray, M., Toplumsal Yapı,Toplumsal Değişme, Bağlam Yayınları,1999.
Eisenman, P., Blurred Zones: Investigations of the Interstitial, The Monacelli Pres, NY, 2003.
Sennet, R., Ten ve Taş: Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, trans. T. Birkan, Metis, İstanbul, 2001.
Calvino, I., “Görünmez Kentler”, YKY, İstanbul, 2002.
Diğer Referanslar Cogito, Kent ve Kültürü, YKY, İstanbul, sayı: 8 – Yaz 1996.
Gündüz, G., Mekansal Ara Durumlar Üzerinden Mimaride Melezlik Kavramı, ITU, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Yürütücü: A. Şentürer), 2007.
Tschumi, B., Event Cities: Concept vs. Context vs. Content: No: 3, Cambridge, MA. The MIT Press, 2004.
Bal, B., “Düşsel Atlaslar: Constant’ın Yeni Babil’i ve Calvino’nun Görünmez Kentler’i ile Zaman Ötesi Yolculuklar”, Arzu Mimarlığı, (ed. Artun, N. A., Ojalvo, R.) içinde, İletişim, 2012.
"New Babylon", Constant Nieuwenhuys ile ilgili yazılar... Örnekler...
Lefebvre, H., Kentsel Devrim, Sel Yayincılık, 2011. Gandini, Alessandro. "The rise of coworking spaces: A literature review." (2015): 192-205. Moriset, Bruno. "Building new places of the creative economy. The rise of coworking spaces." (2013). Merkel, Janet. "Coworking in the city." ephemera 15.2 (2015): 121-139. Mariotti, Ilaria, Carolina Pacchi, and Stefano Di Vita. "Co-working spaces in Milan: Location patterns and urban effects." Journal of Urban Technology 24.3 (2017): 47-66. Fuzi, Anita, Nick Clifton, and Gareth Loudon. "New in-house organizational spaces that support creativity and innovation: the co-working space." (2014).
https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/creative_hubkit_v1.1_international_example.pdf
https://bios.gr/new-version/
https://creativeconomy.britishcouncil.org/themes/hubs/
http://creativehubs.net/tools-learning_echn/
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021