Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 234 - Şehir Sosyolojisi
 

SBP 234 - Şehir Sosyolojisi

Dersin Amaçları

Kent planlama ve mekan üretim süreçlerinde toplumsal aktör, politika ve araçların öneminin kavranması ve toplumsal alanda ortaya çıkan mekansal ve kentsel sorunlara ilişkin tartışmalar özellikle Türkiye ve İstanbul üzerinden tartışılacaktır.

Dersin Tanımı

Kent sosyolojisi ile ilgili çeşitli konulara giriş sunan bu ders kapsamında kentsel toplumsal değişim süreçleri, sanayi öncesi ve endüstriyel kentler, klasik kent kuramları: kentsel ekoloji ve ekonomi-politik yaklaşımları, kentsel topluluk ve mahalleler, eşitsizlik ve cinsiyet, modern ve postmodern şehir incelenmektedir. Şehir sosyolojisine giriş. Şehirin ortaya çıkması ve evrimi. Şehirlerin türleri. Şehirsel büyümeye ekolojik yaklaşım. Şehirsel büyüme kuramları. Türkiyede gecekondu olgusu. Gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme. Batı ülkelerinde metropoliten kentin sosyal mekanı. Kentsel kuramda yeni gelişmeler.

Koordinatörleri
Eda Yücesoy
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023