Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 212 - Mimari Proje IV
 

MIM 212 - Mimari Proje IV

Dersin Amaçları

Amaç
Tasarım problemlerine çok boyutlu biçimde yaklaşabilme, tasarım problemini kişiselleştirebilme becerisini geliştirmek.
Tasarım sürecinde sistemlerin (sosyal, kültürel, strüktürel, vb.) bütünlüğünü tartışmak.
Tasarım kararlarının bağlam, program ve mekansal-biçimsel-tektonik kurgu ile ilişkisinin kurulmasına yönelik araştırmalar yapmak,
Bir deneme-yapma-öğrenme ortamı olarak stüdyo kültürüne vurgu yapmak, öğrencilerin eleştirel, yenilikçi, yaratıcı üretimlerle güncel mimari tartışmalara katılımını sağlamak,
Mimari düşüncenin üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasında projelere özgün temsil araçlarının kullanımını geliştirmek. trüktür ilişkisi üzerine düşünme, araştırma yapma yetisi kazandırmak,
Mekâna yapısal form vermede güncel teknolojileri araştırmak, yapısal ve tektonik özellikleri gerekli detay ve ölçekte ifade edebilmesini sağlamak,
Mimari tasarım sürecinin ve sonucunun anlaşılabilir bir şekilde ifadesi için gereken temsil araçlarının kullanımının geliştirilmesini sağlamak.

Dersin Tanımı

Tanım
Eleştirel, deneysel, yenilikçi, tasarım düşüncesinin geliştirilmesi; güncel mimari ve kentsel tasarım problemlerinin erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alınması; karmaşık olmayan yapı/yapı grubu için program geliştirilmesi ve yorumlanması; mimari düşüncenin, program, bağlama ilişkin veriler, mekansal organizasyon, biçimsel kurgu ve tektonik özelliklerle bütünleştirilmesi; strüktür, malzeme ve teknoloji konularının tasarım süreci ile ilişkilendirilmesi; projeye özgü temsil araçlarına ilişkin araştırmaların yapılması.

Koordinatörleri
Nesip Ömer Erem
Bihter Almaç
Derya Güleç Özer
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021