Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 121E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje 2
İngilizce Project II
Dersin Kodu
TES 121E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 8 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Nesip Ömer Erem
Dersin Amaçları 1. Yaratıcı düşünme ve problem çözme yetisinin geliştirilmesi,
2. İnsan, mekan, nesne, ürün, çevre ilişkilerinin doğa, kültür ve teknoloji bağlamında algılanması, araştırılması, yorumlanması ve analizi.
3. Sistemli, sezgisel ve deneysel planlama/tasarım yaklaşımlarının uygulamalı olarak tanıtılması
4. Temel kavram ve kuram bilgisinin geliştirilmesi.
5. Yöntem ve teknik ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi.
6. Planın geliştirilmesi ve ürün, nesne ve mekan tasarımında işlev, biçim ve malzeme ilişkilerinin kurulması
Dersin Tanımı Tasarım, planlama, analiz, araştırma, soyutlama, kavramsallaştırma, yorumlama, sistemleştirme,kompozisyon, yapım, üretim, deney; İnsan-doğa-kültür ilişkileri ve çevre bağlamı; Çağdaş sanatve tasarım kuramları ve kavramları; Felsefi, etik, estetik, hukuki ve sosyal bağlamda planlama vetasarım; Tasarım ve planlamada temsil; Sosyal ve kentsel dinamikler bağlamında kentsel mekândeneyimi; Mekânsal deneyim ve bedensel duyum; Biçim-işlev bağlamında kullanıcı deneyimi;Ölçek;Yapı, yapım, malzeme ilişkileri; Katılımcı tasarım/planlama; Sürdürebilirlik; Evrensel
Tasarım; Mekan/Ürün kimliği; Ergonomi ve antropometri; Kütle, hareket, doku, renk ve ışıkkonularında deneysel çalışmalar; Strüktür, anlam, işlev, kimlik üzerine algılama, değerlendirmeve ifade edebilme
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021