Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 311E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje V
İngilizce Project V
Dersin Kodu
SBP 311E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Özhan Ertekin
Dersin Amaçları Şehirsel değişim ve gelişme dinamiklerinin bölgesel kapsamda ele alınması; bölgesel ve kentsel ölçekteki sosyo-ekonomik, doğal ve yapılaşmış çevre verilerinin toplanması, verilerin analizi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, verilerin sentezi, senaryo alternatiflerinin geliştirilmesi, kentsel değişimi ve gelişimi yönlendirecek ilke, strateji ve politikaların belirlenmesi, yasal, yönetimsel ve kurumsal çerçevenin irdelenmesi, kentsel gelişim planının seçenekli olarak hazırlanması.
Dersin Tanımı Şehirsel değişim ve gelişme dinamiklerinin bölgesel kapsamda ele alınması; bölgesel ve kentsel ölçekteki sosyo-ekonomik, doğal ve yapılaşmış çevre verilerinin toplanması, verilerin analizi, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, verilerin sentezi, senaryo alternatiflerinin geliştirilmesi, kentsel değişimi ve gelişimi yönlendirecek ilke, strateji ve politikaların belirlenmesi, yasal, yönetimsel ve kurumsal çerçevenin irdelenmesi, kentsel gelişim planının seçenekli olarak hazırlanması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. veri toplama, analiz tekniklerini kullanabilme, problem tanımlama, sentez yapma
becerisi kazanırlar
2. farklı büyüklükteki yerleşmelere farklı açılardan bakabilme, farklı rollere göre
algılama, plansız ve planlı gelişmeleri yorumlayabilme,
işlevler arası ilişkiler sistemini kurgulayabilme, fiziksel mekan planlama faaliyetlerinde
geleceğe yönelik kestirim tekniklerinin, ileri planlama tekniklerinin kullanılması, model
oluşturma
3. planlama faaliyetlerinde geleceğe yönelik kestirim tekniklerinin, ileri planlama
tekniklerinin kullanılması, model oluşturma
4. planlamada geliştirilen kararların ulusal ve uluslararası kabulleri dikkate alarak uygun
teknoloji ve yöntemler kullanarak biçimsel olarak ifade edilmesi,
5. hiyerarşik ölçekler ve ilişkiler bağlamında konsept oluşturma, alternatif üretme, karar
verme, geliştirme, detaylandırma
6. yerleşmelerde sistemler, standartlar ve ihtiyaçlara yönelik hizmet alanları, teknik
altyapı alanları organizasyonu, bunlara yönelik alan tahsisi ve tasarımı geliştirme
7. planlama ve tasarım kararları üretiminde hakçalık, kamu yararı, sosyal adalet ve etik
değerleri öğrenme, sahiplenme
8. şehirsel gelişim sürecinde doğal kaynakların, toplumsal değerlerin ve kültürel mirasın
sürdürülebilirliği konusunda çözüm üretme, kimlik öğelerinin tanımlanması ve
geliştirilmesi
9. ülkedeki sosyal ve kültürel düzeyi artırma, sağlıklı yaşam koşullarını oluşturma ve
mevcut kültürel birikimi artırma amacının kazandırılması
Önkoşullar SBP 212 MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Dyson, R.G. (ed), 1990, Strategic Planning: Models and Analytical
Techniques, Chichester West Sussex, England.
Chandler, J. , Cockle, P., 1982, Techniques of Scenario Planning,, London,
McGraw Hill Book Co..
Healey, P. Khakee, A. Motte, A. Needham, B., 1997, Making Strategic
Spatial Plans: Innovation in Europe,University College London, UK.
Diğer Referanslar Chambers, K.D., Taylor, M.A.P., 1999, Strategic Planning : Processes, Tools,
and Outcomes, Ashgate Co. USA.
Kemp, R.L., 1988, America's Cities: Strategic Planning For The Future, Vero
Media INC. USA.
Timmermans, H., 1998, Decision Support Systems in Urban Planning,
Routledge Publishing.
, 1996, Urban Planning in Europe: International Competition -, Routledge
Publishing.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021