Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 364E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Doğal Verilerle Tasarım
İngilizce Design with Natural Aspects
Dersin Kodu
MIM 364E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Burçin Güngen
Dersin Amaçları Dersin amacı mimarlık kuram, kültür ve pratiklerinin en zengin, en çeşitli, en eskiye dayanan izleklerinden olan doğa - mimarlık ilişkisini felsefe, kuram, teknoloji, ekoloji gibi çok çeşitli yönlerden incelemek, bahsi geçen kültürel alan ve tasarım pratikleriyle ilgili genel bir farkındalık yanında geniş bir bilgi ve beceri birikimi edinmektir.
Dersin Tanımı Doğa kuramsal bir zemin, söylemsel bir dayanak, zengin bir hammadde ve bilgi kaynağı, kırılgan bir sığınak, aynı zamanda süreğen bir tehdit olarak mimarlığın kavranışlarını şekillendirmiştir. Doğaya bakışlar, çeşitli olmanın yanısıra, zamanda da dönüşüm içindedir. Bu ders doğaya dönük kavrayışların mimarlığın anlaşılmasında ve yürütülmesinde üstlenegeldiği rolleri hem tarihsel hem pratik perspektiflerle ele alır. Katılımcılar doğa ile mimarlık kavrayış ve pratikleri arasında tarih boyunca dönüşen etkileşimleri hem kuramsal incelemeler hem de tasarım uygulamaları yoluyla araştırır.
Dersin Çıktıları Ders aşağıdaki konularda farkındalık ile bilgi ve beceri birikimi oluşturmayı hedefler:
1. Mimarlık kültüründe doğaya verilen anlamlar ve doğa anlayışlarındaki dönüşümler
2. Doğal sistemler ve mimarlık ve kentin sistemler üzerinden anlaşılması
3. Çevre - mimarlık etkileşimleri
4. Tasarım yaklaşım ve yöntemlerinde doğaya dayalı anlayışlar
Önkoşullar --
Gereken Olanaklar Bilgisayar, internet bağlantısı, fotoğraf çekmek için bir araç (cep telefonu veya fo.makinesi... vs) çizim ve eskiz gereçleri.
Diğer --
Ders Kitabı --
Diğer Referanslar -Manuel De Landa. Introduction. in 'A Thousand Years of Non Linear History', 2000.
-'Biyoloji ve Mimarlık' Dosyası, Arredamento Mimarlık, 01/2019, p:50-77. ('Biology and Architecture', Arredamento Mimarlık Journal)
-Ters Köşe Ekoloji, ed. Ayşen Ciravoğlu, Puna Yayın, 2019.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021