Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 122 - İlkçağ & Bizans Mimarl Tarihi
 

MIM 122 - İlkçağ & Bizans Mimarl Tarihi

Dersin Amaçları

Mimarlık öğrencilerine günümüz de dahil olmak üzere çağlar boyu birçok mimari üslup ve yaklaşıma kaynaklık etmiş olan İlkçağ ve Bizans mimarlığında mekan, kütle, cephe, strüktür tasarımı ile estetik anlayışını öğreterek tasarım becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.

Dersin Tanımı

Prehistorik devirden başlayarak mimarlık tarihinin başlıca devirleri. Anadolu’nun Hitit, Urartu uygarlıkları. Antik Yunan, Roma ve Bizans mimarlıklarının başlıca üslup özellikleri, ilişkiler ve etkileşimler, süreklilik. Dini mimari, temsili mimari ve günlük çevre yapılarından, toplum ve kültür çerçevesi içinde örnekler. Resim, heykel ve el sanatları, bunların mimarlıkla bağlantıları. Konstrüksiyon çeşitleri. Plan tipleri. Mimari kuram. Mimari gelişim sürecinde önemli yeri olan yapılar.

Koordinatörleri
Fatma İlknur Kolay
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024