Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 122 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İlkçağ & Bizans Mimarl Tarihi
İngilizce ANCIENT AND BYZANTINE ARCHITECTURE
Dersin Kodu
MIM 122 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma İlknur Kolay
Dersin Amaçları Mimarlık öğrencilerine günümüz de dahil olmak üzere çağlar boyu birçok mimari üslup ve yaklaşıma kaynaklık etmiş olan İlkçağ ve Bizans mimarlığında mekan, kütle, cephe, strüktür tasarımı ile estetik anlayışını öğreterek tasarım becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak.
Dersin Tanımı Prehistorik devirden başlayarak mimarlık tarihinin başlıca devirleri. Anadolu’nun Hitit, Urartu uygarlıkları. Antik Yunan, Roma ve Bizans mimarlıklarının başlıca üslup özellikleri, ilişkiler ve etkileşimler, süreklilik. Dini mimari, temsili mimari ve günlük çevre yapılarından, toplum ve kültür çerçevesi içinde örnekler. Resim, heykel ve el sanatları, bunların mimarlıkla bağlantıları. Konstrüksiyon çeşitleri. Plan tipleri. Mimari kuram. Mimari gelişim sürecinde önemli yeri olan yapılar.
Dersin Çıktıları Eleştirel düşünme becerisi: Bina, bina kompleksi ve kentsel mekanlar için yeterli analiz yapabilme ve değerlendirebilme,
Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin
Batı mimarlığı: Mimarlık, kent ve peyzaj tasarımda batı mimarlığının yaklaşımları ile bunları biçimlendiren ve sürdüren sosyo-ekonomik, kültürel, teknolojik, ve coğrafi faktörleri anlama,
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024