Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 211E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje 3
İngilizce Project III
Dersin Kodu
TES 211E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Deniz Çiler Erkan
Dersin Amaçları Dersin temel amacı öğrencilerin Doğa ve Kültür bağlamında insan - mekan - nesne (ürün) - çevre ilişkilerini algılamasını, araştırmasını, yorumlamasını ve analiz etmesini sağlamak, yaratıcı problem çözme becerileri kazandırmak ve bu konuda uzmanlık kazanmaktır. mesleğin temel terminolojisini kullanmak. Bu ders ile öğrenciler doğal, kültürel ve kavramsal bağlamla bağlantılı olarak ve tasarım ölçeğine ilişkin yapısal, malzeme, yapım parametrelerini göz önünde bulundurarak tasarım alternatifleri geliştirebilirler.
Dersin Tanımı Proje III dersi, öğrenciye ders ve tasarım süreçlerinde ilgili bilgileri etkili bir şekilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme, toplama, değerlendirme, kaydetme, uygulama ve karşılaştırmalı olarak değerlendirme becerisi sağlar. Eleştirel düşünme - kavramsallaştırma - yorumlama - problem tanımlama ve problem çözme stüdyonun ana aşamalarıdır.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024