Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 338E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Planlamada Sayısal Yöntemler
İngilizce Quantitative Methods In Planning
Dersin Kodu
SBP 338E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hasan Serdar Kaya
Dersin Amaçları 1.Planlamada sayısal yöntemlerin kullanmanın potansiyeli hakkında bilgiler vermek 2.Öğrencinin matematiksel modelleri kullanmalarındaki becerileri arttırmak
3.Öğrencilere sayısal yöntemleri kullanma sürecini öğretmek
4.Sayısal yöntemlerin planlama sürecinde etkin bir araç olduğunu örneklerle öğrenciye tanıtmak
Dersin Tanımı Planlamada sayısal yöntemler dersi sistematik bir biçimde problemleri kurgulama, bu problemlere farklı açıdan bakış açısı sağlama, problemler arasındaki ilişki veya ilişkileri tanımlama, bu problemlerin çözümüne katkı sağlamak üzere matematiksel modellerin karar verme aşamasında bir araç olarak kullanılabileceğinin öğrencilere verilmesidir
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler: 1. Planlamada kestirimler ve sayısal yöntemler: Planlama faaliyetlerinde geleceğe yönelik kestirim teknikleri, ileri planlama teknikleri, modellemeler ve yerleşme simülasyonları 2. Planlamada teknoloji-bilgisayar kullanımı: Planlama faaliyetlerinde veri toplama, değerlendirme sürecinde teknoloji ve bilgisayar kullanımı 3. Araştırma becerisi: Planlama ve tasarım süreçlerinin her aşamasında bilgi toplama, veri üretme, analiz tekniklerini kullanabilme, problem tanımlama ve sentez yapma 4. Eleştirel düşünme becerisi: Farklı büyüklükteki yerleşmelere, farklı açılardan bakabilme, mekansal değerlendirmeleri farklı rollerde algılama, tanımlama ve ifade etme 5. Mevcut durum ve uygulamaları anlayabilme becerisi: Şehirsel alanların mevcut durumunu dikkate alabilme, planlı yada plansız gelişmeleri yorumlayabilme, planlı olarak başkaları tarafından geliştirilen vFarklı büyüklük ve yapıdaki yerleşme sistemleri: Metropoliten kent, büyük şehir ve diğer farklı boyuttaki şehirler arasında sistem farklılıkları, yapısal farklılıklar planlama anlayışı ve yöntemi 6. Farklı büyüklük ve yapıdaki yerleşme sistemleri: Metropoliten kent, büyük şehir ve diğer farklı boyuttaki şehirler arasında sistem farklılıkları, yapısal farklılıklar planlama anlayışı ve yöntemi 7. Dengeli alan kullanımı: Işlev alanlarının dengeli dağılımı, ortak kullanım alanlarında erişebilirlik ve hakçalık 8. Alternatifli düşünce ve senaryo geliştirme: Planlamanın çok boyutlu niteliğini de dikkate alan, farklı sistem, araç ve çözümlerle senaryolara bağlı seçenekler üretebilme ve uygulamaya yönelik fizibilitArazi kullanımı-ulaşım sistemleri: Planlama sürecinde işlevler arası ilişkiler sistemi, üst ölçekli ulaşım sistemleri işlevler arası erişebilirliğe bağlı farklı ulaşım sistemleri ve kademeleri 9. Arazi kullanımı-ulaşım sistemleri: Planlama sürecinde işlevler arası ilişkiler sistemi, üst ölçekli ulaşım sistemleri işlevler arası erişebilirliğe bağlı farklı ulaşım sistemleri ve kademeleri 10. Çalışma alanları: Şehir merkezleri ve alt kademe merkezler, sanayi alanları, hizmet alanları, MIA
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Dökmeci, V. (2005). Planlamada sayısal yöntemler: İTÜ Yayınevi.
Diğer Referanslar Lee, C. (1973). Models in Planning: An Introduction to the Use of Quantitative Models in Planning: Pergamon.
Çubukçu, K. M. (2008). Planlamada klasik sayısal yöntemler. Ankara: ODTU yayıncılık.
Hansen, W. G. (1959). How Accessibility Shapes Land Use. Journal of the American Institute of Planners, 25(2), 73-76.
Wilson, A. G., & Kirkby, M. J. (1975). Mathematics for geographers and planners: Clarendon press.
Hansen, W. G. (1959). Accessibility and residential growth. Massachusetts Institute of Technology,
Garin, R. A. (1966). Research note: A matrix formulation of the lowry model for intrametropolitan activity allocation. Journal of the American Institute of Planners, 32(6), 361-364.
Chan, Y. (2005). Location, transport and land-use: modelling spatial-temporal information: Springer Science & Business Media.
Kaya, H. S. (2003). Kentsel Mekan Zenginliğinin Kaos Teorisi ve Fraktal Geometri Kullanılarak Degerlendirilmesi. Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi. Yüksek lisans Tezi.
Kaya, H. S. (2010). Kentsel dokunun dinamik yapısının analizine yönelik sayısal yöntem önerisi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı. İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi. Doktora Tezi.
Kaya, H. S. and F. Bölen (2017). "Urban DNA: Morphogenetic analysis of urban pattern." ICONARP International Journal of Architecture & Planning 5(1): 10-41.
Yüzer, M. A. (2004). Growth estimations in settlement planning using a land use cellular automata model (LUCAM). European Planning Studies, 12(4), 551-561.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024