Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 486E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Anıtsal ve Tarihi Yapıların Taşıyıcı Sistem Özellikleri
İngilizce Stru.Sys.Pro.of Mon.&Hist.Cons
Dersin Kodu
MIM 486E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gülseren Erol Soyöz
Dersin Amaçları 1- Tarihi yapıların malzeme ve taşıyıcı sistem özelliklerini tanıtmak.
2- Tarihi yapıların taşıyıcı sistem bileşenleri hakkında kapsamlı bilgi vermek.
3- Tarihi yapılarda gözlenen hasar mekanizmaları ve hasar izleme yöntemleri hakkında bilgi vermek.
4- Tarihi yapıların taşıyıcı sistemlerinin farklı onarım ve güçlendirme teknikleri hakkında bilgi vermek.
5- Tarihi yapılara deprem sonrasında acil müdahale sistemlerini anlatmak.
Dersin Tanımı Anıtsal ve tarihi yapıların korunmasında yapı mühendisliğinin rolü ve katkısı, yapı mühendisliği kavramları (taşıyıcı sistem elemanlarının tanıtılması, yapı analizi, deprem yükleri altında davranış, vb.) ile birlikte genel kavramların (tarihsel süreçte yapı strüktürünün ve restorasyon prensiplerinin gelişimi, koruma uygulamalarının değerlendirilmesi, onarım ve güçlendirme yöntemleri, vb.) incelenmesi, onarım ve güçlendirme ile ilgili güncel araştırma ve uygulamaların tanıtılması, uygulama aşamaları hakkında çeşitli örnekler yardımıyla bilgi verilmesi.
Dersin Çıktıları 1- Tarihi yapıların taşıyıcı sistem elemanlarının, düşey ve yatay yükler etkisindeki davranış ilkelerinin öğrenilmesi.
2- Tarihi yapıların taşıyıcı sistemlerinin yapı mühendisliği açısından değerlendirme, onarım ve güçlendirme aşamalarının öğrenilmesi.
3- Tarihi yapılarda oluşan hasar çeşitlerinin ve hasar nedenlerinin öğrenilmesi.
4- Tarihi yapıların taşıyıcı sistemlerinde oluşan hasarların yapının deprem güvenliğine etkisinin öğrenilmesi.
5- Tarihi yapıların yapısal modelleme ilkelerinin öğrenilmesi ve yapısal analizden elde edilen çıktıların yorumlanması.
6- Tarihi yapıların geleceğe güvenle devredilmesi için taşıyıcı sistemlerin onarım ve güçlendirme ilkeleri ve teknikleri hakkında bilgi edinilmesi, uygulamada uygun tekniğe karar verilebilmesi.
7- Tarihi yapılardaki hasarlara yapılacak acil müdahale ve hasar izleme sistemlerinin öğrenilmesi.
Önkoşullar MIM 126 MIN DD
veya MIM 126E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Roca, P., Lourenço, P.B., Gaetani, A. (2020). Historic Construction and Conservation: Materials, Systems and Damage. Taylor&Francis, UK. ISBN: 978-0-367-14574-3.
Diğer Referanslar - Feilden, B.M. (2003). Conservation of Historic buildings. Architectural Press, Taylor&Francis, UK. ISBN: 9780750658638
- Tarihi Yapılar için Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu (2017). T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye. https://cdn.vgm.gov.tr/organizasyon/organizasyon12_030619/kilavuz.pdf
- Tanyeli, G. (2018). Hiçbir Üstad Böyle Kar Etmemiştir Osmanlı İnşaat Teknolojisi Tarihi. Akın Nalça Yayınları, Türkiye. ISBN: 9786058294219
- Eyüpgiller, K., Zakar, L. (2015). Mimari Restorasyon Koruma Teknik ve Yöntemleri, Kişisel Yayınlar,Türkiye. ISBN: 9786056541629
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021