Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 119 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 İnsan Yerleşmeleri
Çevrelerin Oluşumu
İnsan Yerleşmelerinin Planlama ve Düzenlemesinde Çevrelerarası Etkileşim
2 İnsan Yerleşmelerini Eykileyen Çevreler
İnsan Yerleşmelerinin Ögeleri
İnsan Yerleşmelerinin Sınıflamaları
3 İnsan Yerleşmeleri Türleri
Kırsal Yerleşme Boyutu - Köy
Kentsel Yerleşme Boyutu - Kent
Kent Olabilme Kriterleri, Kentin Bu¨yu¨me Evreleri
Kent Özel İşlevi, Kent Kimliği
4 Metropoliten Kent
Metropoliten Kent Olabilme Kriterleri
Metropoliten Alan Olgusu ve Metropoliten Kent Karakteristiklikleri İle İlgili Yaklaşımlar
Aglomerasyon, Conurbasyon
5 Ülkemizde Kentleşme,, kentlileşme ve Metropolitenleşme Süreci
6 YILİÇİ SINAVI
7 Şehir Planlama Süreci kavramsal Açıklama ve Tanımlamaları
Planlama-Düzenleme -Uygulama
8 ARA TATİL
9 Türk Planlama Sisteminde Planlar Kademelenmesi

Dönem ödevi konularının tartışılması/ belirlenmesi
10 Kent Planlama Süreci ve Aşamaları
Veriler ve Değerlerin Sistemsel Analizi (analiz)
Seçeneklerin Üretilmesi
11 Kent Planlama Süreci ve Aşamaları
Seçenekler Arasından Seçim
Uygulama Aşaması ve Ülkemizde Kent Planlamada Uygulama Araçları
12 Sürdürülebilir Çevre Duyarlı Kent Planlaması
13 Etik Kavramı & Etiğin Temel İlkeleri
Etik tanımı, Etik sözüğünün kökeni ve anlamı,
Etik –Ahlak İlişkisi
Tarihsel Gelişim Sürecinde Etik
Etik neden gereklidir?
Eğitim ve Etik
Meslek Etiği
14 Kent Plancıları ve Mesleki Etik
? Plancıların Mesleki Davranış İlkeler
? Toplumu Karşı Sorumlulukları
Doğaya ve çevreye karşı Sorumlulukları
Kurumlarına Karşı Sorumlulukları
Kendilerine Karşı Sorumlulukları
Mesleğe ve Meslektaşlarına Karşı Sorumlulukları
15 Yılsonu Ödevi Sunumu zoom üzerinden online yapılacaktır.
16
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023