Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 484E - Uygulama Projesi
 

MIM 484E - Uygulama Projesi

Dersin Amaçları

1. Kullanıcı gereksinimleri ve çevresel etmenlere bağlı olarak bina alt sistemlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve bunlar arasındaki entegrasyonun sağlanmasında, yapı ve yapımla ilgili faktörleri, ilgili mevzuatı (yönetmelik, standard vb) ve estetik ölçütleri bütünleşik olarak göz önünde bulunduran, uygulamaya yönelik, mimari çözümler geliştirme becerisinin kazandırılması.
2. Kapsamlı bir tasarım bağlamında yapı elemanları ve detaylarını oluşturma ve diğer sistemlerle bütünleme becerisinin kazandırılması.
3. Kapsamlı bir tasarım bağlamında uygun malzeme seçimi ve taşıyıcı sistem düzenleme becerisinin kazandırılması.
4. Kapsamlı bir tasarım bağlamında, enerji etkinlik ve sürdürülebilirlik ölçütleri dikkate alınarak çevre kontrolü ile ilgili pasif ve aktif kontrol sistemlerini seçme, geliştirme ve diğer sistemlerle bütünleme becerisinin kazandırılması.
5. Kapsamlı bir tasarım bağlamında, her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası proje düzenleme esaslarına uygun yapma ve ilgili diğer dökümanları (şartname vb) hazırlama becerisinin kazandırılması.

Dersin Tanımı

- Kapsamlı bir bina tasarımı bağlamında; malzeme seçimi ile “yapı” tipi, yapım tekniği ve çevre kontrolü sistemleri seçimi veya tasarımının yapılması ve taşıyıcı sistemin düzenlenmesi.

- Tasarımın tüm aşamalarının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesi) geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği, yangından korunma yönetmeliği v.b.) göre oluşturulması.

- Tasarımda bina alt sistemlerinin (yapı elemanları, taşıyıcı, servis) diğer bina bileşenleri ile bütünleştirilmesi ve koordinasyonu.

- Her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası proje düzenleme esaslarına uygun olarak yapılması.

Koordinatörleri
Tarık Serhat Bozkurt
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024