Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 411E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mimari Proje VII
İngilizce Architectural Design VII
Dersin Kodu
MIM 411E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Yüksel Demir
Dersin Amaçları 1. Güncel kentsel dinamiklerin çok boyutlu mimari tasarım problemleri aracılığı ile ele alınması,
2. İleri düzeyde karmaşık programlı tasarım çözümlerinin geliştirilmesi ve detaylandırılması,
3. Gelişmiş teknoloji, malzeme ve yapım sistemlerinin kullanılması,
4. Mimari tasarım sürecinde disiplinlerarası çalışma deneyimi sağlama,
5. Doğal, tarihi ve kültürel miras sayılacak değerlerin korunması ve geliştirilmesine yönelik mimari tavır edinme,
6. Mimari tasarım, araştırma, tasarım bilgisi üretme, eleştiri ve temsil alanlarında kişisel tavır geliştirme ortamının sağlanması.
Dersin Tanımı Ulusal / uluslararası bağlamda kentsel dinamiklerle mimarinin ilişkisinin kurulması ve gelecek öngörüleri geliştirilmesi; farklı ölçek ve nitelikteki kentsel, bölgesel, küresel ilişkilerin analizi ve değerlendirilmesi; mimarinin sosyo-kültürel boyutunun, doğal, tarihi ve kültürel miras bağlamında tartışılması, derinlemesine analizi ve mimarlık bilgisine dönüştürülmesi; mimari tasarım sürecinin farklı disiplinlerle ilişkisinin kurulması ve entegrasyonu; büyük ölçekli, çeşitlilik içeren ve karmaşık mimari programlar için gelişmiş yapısal sistem ve detay düzeyinde, yenilikçi ve yaratıcı çözümler üretilmesi; geçmiş dönemlerde edinilen kazanımların yetkin bir şekilde kullanımı ve kişisel yaklaşımlar geliştirilmesi.
Dersin Çıktıları 1. Kentsel etkenlerin farklı ölçeklerde mimariye yansımasını çözümleme becerisi kazanır
2. Karmaşık mimari işlev ve program verilerinin tasarıma esas oluşturacak bilgiye dönüştürülmesi becerisi kazanır.
3. İleri teknoloji ve malzeme olanaklarının mimari tasarımda kullanılması konusunda bilgi sahibi olur.
4. Farklı uzmanlık alanlarıyla etkileşimli çalışma becerisi kazanır.
5. Mesleki alanda kişisel görüş ve inisiyatif sahibi olma becerisi kazanır.
Önkoşullar MIM 312 MIN DD veya MIM 312E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Data, Architecture and Experience of Place, A. Karandinou (Editor), Routledge, 2018
Architecture and Action, M. Joon and I. Chernyakova (Editors), MIT Press: 2018
Form+Code in Design, Art, and Architecture, Casey Reas, Chandler McWilliams,
Princeton Architectural Press; 2010
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024