Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / PEM 312E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Peyzaj Tasarımı III
İngilizce Landscape Design III
Dersin Kodu
PEM 312E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Meltem Erdem Kaya
Dersin Amaçları .Büyük ölçekli kentsel alanların rekreatif amaçlı tasarlanmasına yönelik problem çözümlerinin geliştirilmesi
2. Çok kullanıcılı kentsel açık alanların tüm donanımları ile tasarlanması aracılığı ile öğrenciye tasarım becerisi kazandırılması
3. Kent parkları, kıyı kullanımları, ormanlık alanlar, kırsal alanlar, işlevsiz alanların yeniden kullanımına yönelik tasarım kararlarını geliştirme becerisinin kazandırılması
Dersin Tanımı Özellikle kentsel rekreasyon alanlarının tasarlanması kapsamında planlama kararlarına bağlı olarak büyük ölçekli kentsel alanların rekreatif amaçlı tasarlanmasına yönelik problem çözümleri, tüm donanım ve donatıların tasarımcı tarafından ele alınmasına yönelik tasarım çalışmaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin;
1. Planlama kararlarına bağlı olarak büyük ölçekli kentsel alanların tüm donanımları ile rekreatif amaçlı tasarlama
2. Kentsel ölçekte proje alanına yönelik olarak problemleri tanımlama, analiz ve sentez yapma
3. Kent parkları, kıyı kullanımları, orman alanları, kırsal alanlar ve terkedilmiş alanlar gibi farklı içerik ve ölçeklerde tasarım problemlerini değerlendirebilme ve farklı temalarla şekillenen işlevsel bir fiziksel kurgu geliştirme
4. Yapısal ve bitkisel tasarım problemlerini detay ölçeğinde çözümleyebilme
5. Projenin kavrasamsal alt yapısını şekillendiren soyut düşünebilme becerilerini kazanır.
Önkoşullar PEM311E veya PEM311, min DC
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı GOOG, A., Park and Recreation Structures, Princeton Press, 1999
Diğer Referanslar LANDECKER, H., SCHWARTZ. M., Transfiguration of the Commonplace, Washington, Spacemaker Press. 1997.
GARVIN, A., Urban Parks and Open Space, Urban Landscape Institute, 1997
LEVY, L., WALKER P., Minimalist Gardens, Washington, Spacemaker Pres., 1997.
MARCUS, C., People Places, Dedign Guidelines for Urban Open Space, John Wiley & Sons, 1997
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022